Trögt med jämställdheten i bolagens styrelser

Endast två av tio styrelseledamöter i Sörmlands 100 största företag är kvinnor. Men företagen är generellt sett måttligt intresserade av att öka jämställdheten. Det framgår av en färsk rapport som Östsvenska handelskammaren tagit fram.

20 september 2017 09:35

För tredje året i rad har Östsvenska handelskammaren tagit reda på hur det står till med jämställdheten i regionens bolag. Och för första gången är nu de sörmländska företagen med i undersökningen som presenterades vid en nätverksträff på Munktell Science park nyligen. Trots att svarsfrekvensen i enkäten är låg (36 procent) ger rapporten en bild som inte är särskilt smickrande.

37 procent av de sörmländska företag som deltagit i enkäten har inte en enda kvinna i styrelsen. Påfallande många företagsledare/ägare verkar inte heller se någon anledning att bättra på obalansen. Bara var tredje bolag uppger att de arbetar för att öka andelen kvinnor. 67 procent – två av tre företag – har inte en uttalad målsättning att eftersträva en jämställd styrelse.

‒Det är otroligt nedslående. När jag såg siffrorna funderade jag först om de som svarat kanske missförstått frågorna. Men det är nog en snäll tolkning av svaren. Vi har uppenbarligen en lång väg kvar och mycket att göra, säger Anna Axelsson, verksamhetschef på Östsvenska handelskammaren och projektledare för den så kallade 100-listan.

100-listan är ett initiativ som tillkommit för att lyfta fram och synliggöra styrelsekompetenta kvinnor inom en rad olika områden. Här kan företagen på ett enkelt sätt söka efter den kompetens man letar efter.

‒Bolag som vill öka lönsamheten behöver en blandad styrelse och vår lista består av kvinnor som har den kompetens och den erfarenhet som företagen själva uttrycker att de efterfrågar, säger Anna Axelsson.

Undersökningen visar också att rekryteringen av nya styrelseledamöter huvudsakligen sker internt inom ägargruppen alternativt via egna nätverk. Men för att skapa tillväxt behöver företagen input utifrån. Det handlar om att hitta nya sätt att göra saker på menar Anna Axelsson.

‒Många företagsledare söker efter kompetens inom till exempel marknadsföring och IT och frågar sig var de ska hitta rätt folk. Ja, det är inte säkert att bästa stället att leta är på golfbanan eller i bastun, säger Anna Axelsson.

Trots att utvecklingen går långsamt framåt är hon optimistisk och hoppfull om att 100-listan kommer att göra skillnad. Under de två år listan funnits i Östergötland har den hjälpt många företag att hitta nya styrelsemedlemmar. Och från och med i år finns även sörmländska kvinnor med.

‒Nu finns det sju sörmlänningar med på listan och visst, det är alldeles för lite. Men det är en början och jag hoppas att fler kommer att ansöka om att få vara med.

100-listan

Östsvenska handelskammaren står bakom 100-listan, ett initiativ som lyfter fram kompetenta kvinnliga styrelsekandidater från Östergötland, Gotland och Sörmland. Syftet är att öka den kvinnliga representationen i företagens styrelser då studier visar att jämställdhet i styrelserummen ökar företagens lönsamhet. Alla som är med på 100-listan har genomgått styrelseutbildning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa