Affärsplan Eskilstuna satsar på digitalisering och talangutveckling

Den 14 maj bildades de nya arbetsgrupper som ska jobba med Affärsplan Eskilstuna under det kommande året.

15 maj 2019 20:05

– Jag har ett stort Eskilstunahjärta och vill på de sätt jag kan bidra till Eskilstunas fortsatta utveckling, säger Alexander Lundvall, sammankallande i gruppen Platsevolution.

De andra två arbetsgrupperna är Smart digital evolution och Talangevolution.

– Man ska engagera sig i det här för att säkerställa att det utvecklas åt det håll som man själv tycker är bra. Det är lätt att sitta och klaga i kommentarsfält på internet, men nu är det dags att vi alla kavlar upp ärmarna och gör skillnad, säger Alexander Lundvall.

Grupperna bildades i samband med att Affärsplan Eskilstuna höll sin fjärde ’stämma’ för hur näringslivet, det offentliga och andra aktörer tillsammans vill utveckla näringslivet och samhället.

Målet med Affärsplan Eskilstuna är att sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030 och att ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än rikssnittet år 2022 samt att stärka näringslivsklimatet.

– Tillsammans vill vi få fler människor i jobb, ökad tillväxt och stärka kompetensförsörjningen. Vi gör det här tillsammans. Ingen part klarar sig utan den andra, säger Maria Lönnerek, näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun.

På den så kallade (be)Stämman i Stadshuset presenterades personerna som är sammankallande i de tre evolutionsgrupperna.

– De sammankallande är alltid en man och en kvinna, en från näringslivet och en från det offentliga, det är vår ambition, säger Maria Lönnerek på Eskilstuna kommun.

De sammankallande kommer till att börja med fokusera på att hitta människor som vill vara med i arbetsgrupperna. När grupperna har formerats blir det en kick-on i slutet av augusti. Under hösten arbetar grupperna sedan fram olika initiativ som presenteras vid en kick-out i december.

Sammankallande i gruppen Talangevolution är Anders Wikström, forskare och entreprenör, och Sofia Larsson, vd Parken Zoo.

– Varje år anställer Parken Zoo 250 stycken talanger. Jag vet hur viktigt ledarskapet är för att utveckla talanger, säger Sofia Larsson och fortsätter:

– Jag tror att jag besitter mycket information i den frågan också som jag kan sprida vidare hur viktigare det är att fånga upp de här ungdomarna och ge dem förutsättningar att bli talanger.

Anders Wikström menar att vi i Sverige generellt sett är ganska dåliga på att se de talanger som faktiskt finns i våra hemstäder.

– Det vi vill är att de ska utveckla en talang här, kanske åka i väg och vidareutveckla talangen, men också känna att det alltid finns en plats i Eskilstuna för nya talanger att komma tillbaka till, säger han.

Karin Schötth, 3D-samordnare på Eskilstuna kommun, och Niklas Johansson, studio director på RISE, är sammankallande för gruppen Smart digital evolution. De vill lyfta det digitala Eskilstuna och skapa mervärde för medborgare och företagare.

– Till exempel skapa en 3D-karta över Eskilstuna som visualiserar den aktuella trafiken, säger Niklas Johansson.

Han beskriver plattformen som en digital tvilling till Eskilstuna.

– Sedan är det andra som ska komma med input till vad man kan fylla den med. Vad är det som är värdefullt för medborgarna eller för företagarna?

Emelie Gard, projektledare för Convention Bureau på Destination Eskilstuna, och Alexander Lundvall, ekonomichef på Faskunge fastigheter, är sammankallande i gruppen Platsevolution.

– För min personliga del handlar det om ett engagemang för Eskilstuna och att jag vill vara med och utveckla platsen och göra Eskilstuna till ett ännu bättre ställe än vad det är i dag, säger Emelie Gard.

– Vi har diskuterat hur vi kan kombinera den hårda platsen Eskilstuna, alltså byggnader och den fysiska miljön, med den mer mjuka, alltså mötet mellan människor, och vad det kan leda till.

Både Maria Lönnerek och Stina Adolfson Kiviaho, kommunikationsansvarig för Affärsplan Eskilstuna, konstaterar att Affärsplan Eskilstuna har lyckats samla en stor del av näringslivet även om man ännu inte nått hela vägen fram.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med inkludering. Det finns en dedikerad resurs som arbetar med inkludering och det arbetet kommer att fortsätta under det här året också, säger Stina Adolfson Kiviaho.

– Vi saknar företagare i de prioriterade områdena. Där har vi inte nått ut riktigt än, konstaterar hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe