Energiomställningen måste ske nu!

Eskilstuna 13 januari 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”Hur bevara elsektorn fossilfri?" den 2/1. 

Tack, Arne Löfgren, för ditt engagemang i energifrågor. Trots att vi har lika vackra förnamn tycker vi oftast ganska olika i energifrågor. Jag tänker inte här bemöta din tveksamma inställning till förnyelsebar energi i allmänhet och vindkraft i synnerhet. Inte heller tänker jag bemöta myten om kärnkraftens fossilfrihet. Det jag vill kommentera är följande: 

Du har stora förhoppningar på framtida kärnkraft och tycker att vi ska ”invänta internationell forskning och utveckling av nya små kärnkraftreaktorer som återanvänder kärnbränsleavfall”. Därför föreslår du att vi ska pausa energiomställningen till år 2040 i förhoppningen att dessa nya lösningar då finns på plats. Att sätta allt vårt hopp till tekniska lösningar som fortfarande befinner sig på experimentstadiet är synnerligen riskabelt. För det första så vet vi inte om dessa tekniklösningar fungerar i praktisk drift. För det andra vet vi inte om de kan hävda sig på kommersiella grunder. För det tredje och allra viktigaste: vi har inte tid att vänta! Energiomställningen måste ske nu! Det är en överlevnadsfråga för oss alla!

Arne Jonsson (C), kommunalråd

Ämnen du kan följa