K-fast: "Vi har goda erfarenheter av Ringugnen"

Eskilstuna 1 juli 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ”K-fast affärer enastående obegripliga” den 29 juni.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har enligt ägardirektiv sålt 577 lägenheter och en skola. En fastighetsaffär i den här storleken är omfattande och ett stort arbete ligger bakom affären som nu har landat i tre olika köpeavtal.

Försäljningsprocessen startade hösten 2019. Intresserade erbjöds att lämna indikativa anbud. De indikativa buden låg till grund för vilken budgivare som vi gav möjligheten att göra due diligence, som innebär en fördjupad besiktning och undersökning av fastigheterna. Due diligence tar relativt lång tid, cirka fyra till sex veckor med visningar och undersökningar. Budgivaren som la det högsta indikativa budet för fastigheterna i Torshälla kom efter due diligence tillbaka med ett mycket lägre bud.  Detta gjorde att vi valde att gå vidare med en annan budgivare (Ringugnen) istället, som i sin tur fick göra en due diligence.

Ringugnen lämnade ett indikativt bud i närheten av det nya budet från den första budgivaren. Deras bud låg även vid samma nivå som den externa värdering som gjordes innan försäljningen. Ringugnen stod i stort sett kvar vid det indikativa budet efter sin due diligence. 

Det är viktigt för oss att vi säljer till långsiktiga fastighetsägare med goda erfarenheter av att äga och förvalta fastigheter. Vi beslöt att ge Ringugnen möjlighet att köpa fastigheterna i Torshälla. De har lokal anknytning och vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare affär. Ringugnen äger fastigheter i Torshälla och vi har inom bland annat fastighetsnätverk sett att de är en engagerad och långsiktig hyresvärd.

Vi är mycket nöjda med de avtal som vi har tecknat. De har godkänts av styrelserna för Kommunfastigheter och Kommunföretag.

Bertil Andersson Styrelseordförande

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Polisen: Fortfarande inga spår efter dödsskjutningen

Eskilstuna

Hedlandetmordet: 44-åriga kvinnan frias för mord – döms till fängelse för andra brott

Eskilstuna

Kvinna misstänkt för grovt koppleri får förlängd häktningstid – utredning växer

Eskilstuna

Digital festival i Eskilstuna – ekuriren.se sänder live

Eskilstuna

Brand i serverhall på Amazon i logistikparken

Visa fler