Eskilstuna kommun har bra service enligt företagen

Eskilstuna kommun rankas fortfarande högt i sin service till företag.

– Företagen får en bra service oavsett myndighetsområde, säger kommunens näringslivsdirektör Niklas Edmark.

19 maj 2019 13:13

I 2018 års mätning av Nöjd-kund-index, NKI, får Eskilstuna kommun får betyget 75. Resultatet placerar Eskilstuna på tolfte plats bland större kommuner i Sverige.

– Eskilstuna kommun har nått årets mål på 75 i NKI-mätningen och för andra året i rad håller vi en hög nivå inom alla myndighetsområden, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Det har under 2018 skett en särskilt stor ökning inom myndighetsområdet för serveringstillstånd. Resultatet där går från 71 till 80.

– Mina medarbetare och jag är mycket glada och stolta över vårt fina NKI-resultat inom serveringstillstånd, säger Elisabeth Martinius Nilsson, enhetschef på miljökontoret.

– Inspektörerna har ett gott och enhetligt bemötande och bjuder in till dialog, vilket bidrar till mina medarbetares professionella förhållningssätt.

I år fortsätter Eskilstuna kommun att satsa på att förbättra servicen till företagen. Kommunens näringslivsavdelning erbjuder bland annat tjänsten samordningsmöte där företagare får träffa handläggare från olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.

Senare i år kommer även en utbildning i service och näringslivskunskap att genomföras och en ny digital plattform för företagare att lanseras.

– Företagsservice är en prioriterad fråga för oss och vi jobbar ständigt för att förbättra servicen till företagen, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Eskilstuna kommuns samlade resultat 2018:

Brandtillsyn, NKI 78 (NKI 84, 2017)

Bygglov, NKI 74 (NKI 76, 2017)

Markupplåtelser, NKI 75 (NKI 75, 2017)

Miljö-och hälsoskydd, NKI 75 (NKI 73, 2017)

Livsmedelskontroll NKI 75 (NKI 76, 2017)

Serveringstillstånd, NKI 80 (NKI 71, 2017)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe