Näringslivsavdelningen på Eskilstuna kommun arrangerade i slutet av oktober ett evenemang på Munktell Science Park med rubriken "Hur mår Eskilstunas näringsliv?" Evenemanget bestod dels av en paneldiskussion med deltagare från kommunen, Företagarna, Nyföretagarcentrum samt Eskilstuna Logistik och Etablering. Moderator var Felix Andersson. 

Dessutom gick Anna Knutsson, analytiker på Region Sörmland, igenom regionens analys av bland annat branschutveckling, arbetstillfällen och pendlingens betydelse. 

– Eskilstuna är inte jätteberoende av arbetspendlingen, sa hon. 

Artikelbild

| Urban Wallin, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Eskilstuna. – Jag kan bara svara på hur nyföretagandet verkar må och det verkar må rätt gott. Vi ser en enorm ökning under året på tillströmning av rådgivningar och kurser hos oss. Vi hade i fjol motsvarande period ungefär 200 personer som kom till oss på rådgivning. Nu är vi uppe i över 300. I september startade betydligt fler företag i Eskilstuna än året innan.

Hon berättade att lönesumman visserligen ökar i Eskilstuna, men att den ändå inte når upp i samma nivå som i andra jämförbara kommuner som Norrköping, Örebro och Västerås. 

– Offentlig sektor har en stor del av lönesummetillväxten. Det innebär att vi skulle vilja öka tillväxten i företagens verksamhet. 

Under paneldiskussionen var deltagarna överens om att det går bra för Eskilstunas näringsliv. Urban Wallin, verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Eskilstuna, tror att man nu ser effekterna av ett lyckat arbete med integrationen. 

– Vi har fått framför allt de nya medborgarna i Eskilstuna att komma igenom sin process för att komma igång och även vilja starta företag. Hälften av de som kommer till oss är utlandsfödda. Hälften av de nya företag som startas i Eskilstuna startas av utlandsfödda och hälften av dessa är kvinnor. 

Artikelbild

| Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna. – Rent generellt så mår näringslivet bra. Vi har en väldigt lång tid av god konjunktur och vi vet att företag i Eskilstuna följer världskonjunkturen så vi har haft väldigt, väldigt bra år. Men just nu har vi på ganska kort tid två varsel också. Ett på Volvo och ett på Granlund Tools.

Nyföretagandet är enligt Urban Wallin framför allt inriktat mot servicetjänster, import och besöksnäring. Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun, konstaterade att det går bra just nu, men att framtiden är mer osäker. 

– Det är inte en uppåtgående konjunktur på global nivå och det påverkar oss.