Expertens tips för en lyckad affärsmåltid

Måltidsforskaren Richard Tellström föreläser på evenemanget Attraktionskraft 2023 på Svenska Hem Arena i Strängnäs fredag den 17 maj.

– Man ska alltid bjuda på mat och dryck när man vill göra affärer, säger han.

16 maj 2019 22:03

Richard Tellström, känd från Historieätarna på SVT, håller ett föredrag under rubriken ”Affärsmåltiden – en plats mellan samtal, förhandlingar och kanske kontrakt.”

Han menar att stämningen automatiskt blir vänlig om man äter och dricker ihop.

– Vi blir positivt inställda till varandra eftersom du inte kan bryta bröd med din fiende. Kan man få någon att äta tillsammans med en så har man kommit ett steg på vägen till en gemenskap.

En affärsmåltid erbjuder bland annat möjligheten att sondera terrängen inför en förhandling.

– Om man skulle sätta sig direkt vid ett formellt förhandlingsbord så behöver mycket vara förberett med förmöten och delegationer som har träffats och liknande.

Richard Tellström menar att måltiden gör affärsförhandlingen smidigare. Det är dock viktigt att kvalitén på maten och drycken som man bjuder på inte är sämre än den vara eller tjänst som man säljer.

– Är kaffet för dåligt så är ju också den produkt man säljer för dålig. Man ska visa sig generös eftersom det är en vänskapsrelation.

– Det här är problematiskt för kommuner som har satt representationsregler som bakbinder deras eget agerande så att de hela tiden verkar småsnåla.

Enligt Richard Tellström äger de flesta affärsmåltiderna rum dagtid.

– Representation kvällstid är ganska ovanligt numera. På 1980-talet var det vanligt med kvällsrepresentation. Det är mycket mindre alkohol i dag än det var för 30-40 år sedan.

– Det är väldigt få i dag som har representation i hemmet.

Richard Tellström har tillsammans med kollegan Håkan Jönsson skrivit boken ”Från krog till krog: svenskt uteätande under 700 år” som kom ut förra året.

– En restaurang har en väldigt viktig affärsfunktion. Restauranger ligger på platser där människors vägar korsas. Där det uppstår handel uppstår det också restauranger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe