– Som många andra i min generation bär jag på idylliska barndomsminnen med cykelvägar till bad- och lekplatser. Närhet till natur och rekreation. Skolor och butiker inom bekvämt räckhåll från var man än bodde, säger Ankie Bandstigen, vd för Faskunge Fastigheter.

– Det är bilder vi nu vill förverkliga genom att bygga en stadsdel där det är attraktivt och möjligt att sätta bo även för familjer med lite snävare budget. Här ska alla som har en fast inkomst ha råd att äga sitt eget hus.

Visionen delas av bostadsutvecklingsföretaget Blooc som i och med ett avtal som tecknades under det fjärde kvartalet 2018 blir samarbetspartner med Faskunge Fastigheter i nästa etapp av byggprojektet.

I nästkommande etapp är det 23 enheter som ska uppföras. En avsiktsförklaring har tecknats kring samarbete om fler etapper.

– Vi hyser stor entusiasm inför att utveckla Borsökna tillsammans med Faskunge Fastigheter och ser en stor potential i Eskilstuna. Stadens framtida expansion i kombination med att vi delar många kärnvärden med vår nya samarbetspartner gör att vi ser långsiktigt på vår etablering i Borsökna, säger Peter Hogren, affärschef på Blooc.

Radhusen kommer att byggas enligt Bloocs koncept Blooc Villa som beskrivs som smart konstruerade stadsradhus. Priserna på de nya radhusen kommer att starta på knappt 2,4 miljoner kronor för cirka 100 kvadratmeter boyta. Inflyttningar planeras till slutet av 2020.

De två första etapperna i Faskunge Fastigheters Borsöknaprojekt är redan slutsålda. Expansionstakten är hög. Inom några år kommer det att finnas totalt ett hundratal nya bostäder i området.

Ankie Bandstigen menar att en faktor som väsentligt kommer att bidra till det planerade områdets lyskraft är att det även kommer att innehålla en förskola med planerad inskolning höstterminen 2020.

– Det välgenomtänkta konceptet kommer att kännas mycket nytt och fräscht för Eskilstunaborna. Vi som producerar, det vill säga Faskunge Fastigheter och Blooc, drivs bägge av att vi som byggföretag har ett stort samhällsansvar när vi planerar och bygger morgondagens familjeboende.