I början av april släppte Mats Bengtsson på Handelskammaren Mälardalen i väg alla företagare och företagsrepresentanter på en sorts speeddating i Munktell Science Park i Eskilstuna. Då sa han så här:

– Nu ser jag att lokalen är full av en massa Carl Lewisar som bara vill komma upp ur startblocken, så vi startar väl här.

Det här markerar även startskottet för Handelskammaren Mälardalen som äntligen kan hälsa företag i Eskilstuna och Strängnäs välkomna under sitt paraply.

Artikelbild

| Klaus Bitschnau, 56, Eskilstuna: – Framför allt hoppas jag på att både knyta nya affärskontakter och återuppta en hel del gamla. Hur vi än vrider och vänder på spörsmålen så handlar det om ditt varumärke.

– Vi kommer att jobba mycket med både utbildning och seminarium och är väl medvetna om att förväntningarna är högt ställda på oss, säger Anna Holmström som är regionchef för Handelskammaren Mälardalen.

I flera år har det varit ett uttalat önskemål, från både Eskilstuna och Strängnäs, som tidigare tillhört Östsvenska handelskammaren, att man hellre vill ingå i Handelskammaren Mälardalen, som omfattar samtliga kommuner i både Örebro- och Västmanlands län. Men för att göra verklighet av de planerna var man tvungen att följa vissa formalia så den resan tog två år att realisera.

Den 12 april bildades en lokalstyrelse och här ska återfinnas representanter från sju företag i Eskilstuna och Strängnäs.

Till mötet under onsdagen var 37 företag anmälda, två tvingades kasta in handduken på grund av sjukdom men alla de övriga kom och genomförde en lång rad möten för att både knyta nya kontakter och återuppta gamla.

Artikelbild

| Anki Gürler, 44, Strängnäs: – Jag har väldigt högt ställda förväntningar, men jag tror att det här blir bra. Både Eskilstuna och Strängnäs har mycket mer gemensamt med Örebro och Västerås än med Östergötland.

För att bara nämna några få fanns representanter från Mälarplast på plats för att slå ett par slag för sina produkter, anställda på både Skultuna brukshotell och Elite Stadshotell i Västerås berättade om möjligheterna att förlägga en konferens hos just dem och ägarna av Watermark Media Lab kastade ut frågan om någon är i stort behov av en reklamfilm.

Själva träffarna arrangerades under god ordning med omväxlande hemmabord som bortabord och utifrån önskemål från deltagarna.

Artikelbild

| Mats Bengtsson, 57, Västerås: – Min förhoppning är att vi kommer att kunna erbjuda både aktiviteter och stöd. Och att vi genererar affärsnytta och att vi får feedback om det inte blir så.

Mats Bengtsson från Handelskammaren skötte ordning och tidtagning och kunde nöjd konstatera att kontakter verkligen knöts.

– Det här ser väldigt lovande ut, tycker jag.