I coronakrisens spår - kreativiteten flödar

Slopade avgifter, anstånd med fakturor och ett presentkort på 200 kronor till anställda. Samtliga kommuner i länet har sjösatt stödpaket för att möta coronakrisen.

2 april 2020 04:30

I stora stycken liknar de olika kommunala stödpaketen varandra. Samtliga innehåller till exempel en möjlighet till någon form av anstånd med kommunala fakturor. Många kommuner har också beslutat att slopa avbokningsavgifter för sina lokaler.

Insatserna är glädjande och de är till hjälp för de företag som i coronaepidemins spår brottas med svåra ekonomiska problem, anser Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt näringsliv i Sörmland.

– Helt uppenbart vill alla kommuner i Sörmland stödja sitt lokala näringsliv och det är positivt. Men tyvärr är krisen för många företag så djup att de inte räcker. Fler åtgärder måste till, säger hon.

Krisen har kommit väldigt snabbt. Borde inte företag ha en buffert för kriser?

– Många företag har små marginaler. En del företagare har i princip noll i intäkter just nu, men samtidigt har de kvar lönekostnader och lokalkostnader. Det blir snabbt en svår situation, säger Sofia Sjöström.

För att hitta på fler åtgärder gäller det att vara kreativ, anser Svenskt näringsliv. Sofia Sjöström skulle till exempel gärna se att både regionen och länets kommuner bokar in konferenser i höst men betalar redan nu.

– Ett annat förslag är att ge anställda på kommunerna och på regionen en tidig julklapp i form av ett presentkort som kan användas i den lokala handeln, säger hon.

I Vingåker har kommunen beslutat att göra just detta. Samtliga anställda ska få ett presentkort på 200 kronor som kan användas på de lokala företagen, berättar Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig.

– Presentkortet ska kunna användas till både varor och tjänster. Men inte till spel, tobak och alkohol, så klart, säger hon.

Även Nyköping har haft tankar på en liknande insats, men tills vidare har planerna lagts på is. Orsaken är Skatteverket har meddelat kommunen att de anställda skulle tvingas betala förmånsskatt på gåvan. Det är ok att ge en julklapp men inte att ge ett presentkort just nu.

Kommunen har bett andra att undersöka om det går att göra ett undantag från reglerna om förmånsbeskattning, berättar Maria Karlsson, näringslivschef.

– Vi har eskalerat frågan i de kanaler vi har, både till regionen och regeringen, säger hon.

Ett utdrag av regionens och kommunernas stödinsatser redovisas nedan.

Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm

Olika former av anstånd med betalning, snabbare och lättare hantering av tillstånd för uteserveringar, slopade avbokningsavgifter för kommunala lokaler, snabbare betalning av fakturor till företag. Eskilstuna och Nyköping undersöker också möjligheten att tidigarelägga kommunala investeringar.

Gnesta, Trosa, Vingåker, Oxelösund och Flen 

Erbjuder också företag anstånd med fakturor. Dessutom erbjuder flera av dessa kommuner annan hjälp.I Flen ska till exempel kommunen ha en "generös hållning" vid inställda konferenser och i Vingåker ska man alltså ge alla kommunanställda ett presentkort.

Region Sörmland

För att stödja och hjälpa krisande företag har Sörmlands turismutveckling AB inrättat en stödlinje dit företagare kan ringa för att få råd och stöd. Insatsen finansieras av region Sörmland och Almi.

En liknande stödlinje införs nu även för länets industriföretag. Även denna verksamhet finansieras av region Sörmland och Fris (Framtidens industri i Sörmland) står bakom erbjudandet.

Så många har problem

I en enkätundersökning av Svenskt näringsliv svarar sex av tio företagare i Sörmland att de upplever störningar i försäljningen, tre av tio företagare har problem med likviditeten och ungefär lika många har varslat personal om uppsägning, eller står i begrepp att varsla.

En undersökning av företaget Wisma presenterar något högre siffror. Wisma har också frågat företagarna vad de vill ha för stöd. Det vanligaste svaret är någon form av lönebidrag till personalen och annan ekonomisk hjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roger Sundberg