Lokalt VD-nätverk har återuppstått: "En av Sveriges största entreprenörer kommer"

Personer som jobbar som VD eller ordförande i Flen, Katrineholm och Vingåker ska framöver träffas i ett nybildat nätverk för att utbyta erfarenheter och bli bättre ledare. "Det kan vara ett ganska brutalt uppvaknande ibland", säger Håkan Bennetoft, ordförande i Företagarna KFV.

23 april 2019 15:00

Den första gruppen startade i mars och tanken är att nätverksträffar ska hållas på regelbunden basis mellan tio och tolv gånger per år.

– Högskolan i Eskilstuna körde ett liknande VD-program för drygt tio år sedan som föll väldigt väl ut. Vi tyckte att det var dags att genomföra ett likadant igen, säger Håkan Bennetoft.

Huvudfokuset kretsar kring hur medlemmarna kan utveckla sig själva och sina affärer – och att lära sig av andras misstag.

– Den största anledningen är att vi ser att många företag, framför allt små och medelstora, ofta är ägarledda där man saknar ett bollplank i vardagen, säger han.

De räknar med att bli mellan tio och tolv deltagare i första omgången. Målsättningen är att kunna köra igång fler grupper vad det lider.

Hur ser spridningen ut i länet?

– De flesta personerna är från Katrineholm och Vingåker. Hittills har det varit ganska blygsam anslutning från Flen. Men vi hoppas att vi ska kunna hitta några fler där. I dagsläget har vi en intressent därifrån, säger Håkan Bennetoft.

Deltagarna kommer att träffa inbjudna talare. Föreläsningarna kommer ha olika teman, exempelvis konflikthantering och coachande ledarskap.

– Företagarna är en ideell organisation som har väldigt bra kompetens att tillhandahålla. Vi har tänkt utnyttja de resurser som finns där, allt ifrån personalfrågor till rent juridiska spörsmål. Sen har vi även gjort klart att en av Sveriges största entreprenörer kommer till oss för att vara med och coacha i några av seminarierna och berätta om sin livshistoria.

Vem är det?

– Det är hemligt, säger Håkan Bennetoft.

Eftersom medelåldern på företagarna i regionen är generellt ganska hög, är det extra viktigt att lägga tid på att utvecklas, menar han.

– Många har jobbat på i vanlig lunk och kanske inte tänkt så mycket på vad nästa steg ska vara. Det kan vara nyttigt att fundera på, vad är min nästa nivå i mitt företagande? Vi kommer att bjuda in beteendevetare som kan ge matnyttiga tips, framför allt hur man upplever sig själv, kontra vad omgivningen upplever. Det kan vara ett ganska brutalt uppvaknande ibland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Johnsson