Oppositionsrådet kräver ny profilering

Synen på Flens kommun måste ändras. Det anser Björn Zetterqvist (M) som efterlyser mer verklighetsförankring.

11 juni 2012 09:15

Oppositionsrådet Björn Zetterqvist vill få igång en saklig diskussion om hur kommunen framställer sig. När kommunen ska nyanställa eller marknadsför sig så tycker Björn Zetterqvist att det sker i ett storstadsperspektiv där Flen beskrivs som ett Sörmländskt Skansen. En bild han tycker utgår mer ifrån inhyrda trendnissar än verkligheten.

- Vi måste få en bättre balans mellan en bra plats att bo på och ett levande näringsliv. Nu fokuseras det mer på att kommunen ska vara attraktivt att pendla ifrån än att anpassa arbetstillfällen för att få folk att jobba här.

Kritiken grundar sig bland annat i hur kommunen beskrivs i sin officiella sida på det sociala nätverket Facebook. Där står bland annat att läsa att kommunen har "sjöar, ekhagar och skog – samt en och annan leråker förstås". En beskrivning som Björn Zetterqvist tycker andas akademisk storstadssyn.

- Hur ska Flens kommuns lantbrukare uppfatta beskrivningen "samt en och annan leråker förstås"? Jag vet att det är fler med mig som har reagerat över det.

Björn Zetterqvist trycker på att kommunen, trots lågkonjunktur och stor global strukturomvandling, har flera tillverkningsindustrier som går bra och växer. Det tycker han nonchaleras i fokuseringen på turism och småskalighet.

- Det ena förskjuter inte det andra. Socialdemokraterna har alltid haft svårt att erkänna att näringslivet är viktigt, men om jag är den enda som kämpar emot gör jag det gärna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa