Pfizer storinvesterar och nyanställer

Pfizer Health AB investerar just nu 350 miljoner kronor i sin anläggning i Strängnäs med målet att i stort sett fördubbla tillverkningstakten. – Bakgrunden till vår stora satsning i Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar, säger platschefen Helena Thelin.

11 september 2019 21:15

– Vi är i slutfas av projektet och kommer att starta produktionen i vår multiproduktanläggning inom kort, säger Helena Thelin.

Pfizer har under det senaste året nyanställt cirka 45 personer i Strängnäs och kommer inom det närmaste året att nyanställa ytterligare cirka 25. Bioteknikanläggningen i Strängnäs, som producerar läkemedelssubstanser och vacciner, är en av de största i sitt slag i Sverige.

– Vi tillverkar fyra aktiva substanser som ingår i tillväxthormon, tillväxthämmande hormon, medel mot blodpropp och ledgångsreumatism. Vi kommer inom kort också att börja tillverka ett vaccin för hjärnhinneinflammation. Samtliga produkter går på export till hela världen, säger Helena Thelin.

På vilket sätt byggs multiproduktanläggningen ut?

– Vår utbyggnad möjliggör bland annat minskade omställningstider mellan varje batch av en produkt. Arbetet med rördragning och installationer av nya pumpar, ventiler och vattentankar har pågått för fullt parallellt med den vanliga verksamheten sedan 2018. Nu har vi under sommaren stoppat produktionen för att färdigställa och testa all ny utrustning med målet att sedan starta med en i stort sett fördubblad kapacitet under hösten.

– I tillägg till detta har vi även investerat ca 60 miljoner kronor i nya instrument och utbyggnad av vårt kemilaboratorium. Denna utbyggnad har precis blivit klar och tagen i bruk och personalen är mycket nöjda med de nya lokalerna.

Pfizer i Strängnäs har i dagsläget närmare 300 anställda i ordinarie verksamhet. Utöver det tillkommer ett antal konsulter och entreprenörer som företaget tar in i samband med kapitalprojekt.

– Vi har sedan 2014 ökat vår personalstyrka med cirka 40 procent och kommer fortsätta att rekrytera under 2020.

Vad söker ni för kompetenser?

– Vi rekryterar personal till i stort sett alla avdelningar. I och med den ökande takten behöver vi nya medarbetare både till produktion, processteknik och vår kvalitetsavdelning.

Helena Thelin menar att det märks att det är högkonjunktur och att läkemedelsindustrin växer i Mälardalen.

– Det medför att det ibland kan vara svårt att få tag på vissa personalkategorier som till exempel laboratorie- och automationsingenjörer.

Digitalisering är enligt Helena Thelin ett av de områden där Pfizer har satsat stort.

– Pfizer vill dra nytta av de effektiviseringar som man kan göra med ny digital teknik och hur det kan bidra till affärsnyttan. Det gäller allt från att implementera nya administrativa applikationer till att utveckla t ex VR teknik för att utbilda operatörer eller elektroniska batch protokoll.

Pfizer i Strängnäs firar i år sitt 70-årsjubileum. Utvecklingen mot biokemisk läkemedelsframställning i Strängnäs började efter andra världskriget då man såg ett ökat behov av inhemsk produktion av läkemedel. Oron för attacker gjorde att valet av plats för en ny läkemedelsfabrik föll på Strängnäs på lagom avstånd från huvudstaden. 1950 togs det första spadtaget för att bygga en fabrik för framställning av ett nytt läkemedel som revolutionerat sjukvården – penicillin. Det var Kabi som fick uppdraget att tillverka läkemedlet som till exempel kunde bota tuberkulos. Biotekniska läkemedel har tillverkats i Strängnäs sedan i mitten av 1980-talet.

– I juni hade vi en familjedag med öppet hus för alla anställda med familjer. Då bjöds det bland annat på rundvandring och filmvisning om vår historia. För barnen hade vi bland annat en high tech-hörna där de fick prova på att använda värmekamera, en ateljé där barnen målade baciller samt hopptorn och fiskdamm.

Är Strängnäs en bra plats att ha en bioteknikanläggning på?

– Bakgrunden till vår stora satsning i Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar. I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa att vi tillhör en stark region med många framstående läkemedelsbolag och tillgång till rätt kompetens. Sverige är ett litet land men vi har en framstående industri och en stark tradition av innovation och samarbete. Det gör att vi kan vara konkurrenskraftiga i avancerad tillverkning som bioteknik, en sektor som är av stor vikt för Sveriges export idag och i framtiden.

Hur kommer Brexit att påverka Pfizer?

– För vår anläggning i Strängnäs får det inte några större konsekvenser. Vi har i ett tidigt skede sett över eventuell påverkan och åtgärder har satts in för att minimera risken.

EU:s ministerråd beslutade nyligen om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för läkemedel. Beslutet innebär att det förstärka skydd som läkemedel har inte ska gälla vid produktion för export till länder utanför EU. Helena Thelin menar att Pfizer i Strängnäs för närvarande inte påverkas, men att beslutet sänder en negativ signal om innovation och bioteknikutveckling i Europa och att det skulle kunna påverka investeringarna i framtidens mediciner negativt.

– Vi ser att det är viktigt att skydda Europas ramverk för patentskydd och immaterilla rättigheter, särskilt med dagens intensiva globala konkurrens om läkemedelsforskning och utvecklingsinvesteringar.

FAKTA

Pfizer i Strängnäs

En av Sveriges största anläggningar för produktion av bioteknologiska läkemedel.

Anläggningen tillverkar läkemedelssubstanser och vaccin.

Antalet anställda uppgår till cirka 300.

Platschef: Helena Thelin.

Anläggningen i Strängnäs är en av Pfizers 58 produktionsanläggningar i världen.

Pfizer har totalt 92 000 anställda i världen.

Koncernchef är Albert Bourla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe