Kvarteret Valsverket som tidigare haft bland annat klubben Blå och Ungdomens hus på sitt område står under en stor förvandling. Flera av byggnaderna i området är nu rivna och endast ett par återstår, bland annat restaurangen Billy boy´s som får vara kvar till sista oktober i år innan byggnaden ska rivas.

Den äldsta delen av Alvenius gamla garage, som efter det varit bland annat gym, lekland och senast Ungdomens hus, ska bevaras för att byggas om invändigt för att användas som parkeringshus.

På området ska det byggas 300 lägenheter när rivningarna är klara och marken har sanerats. Lägenheterna blir alla hyresrätter och bygget av dessa planeras att starta under sommaren och stå klart drygt två år senare.

Artikelbild

| Delar av gamla klubben Blå är rivet medan Alvenius gamla garage står kvar för att i framtiden bli parkeringshus till boende i kvarteret Valsverket.

Det Stockholmsbaserade företaget Glommen och Lindberg står för byggnationen av lägenheterna. Närmast Rademachergatan ska stadsradhus uppföras i en stil som harmonierar med det angränsande kulturhistoriskt känsliga smedjeområdet. Byggnadshöjderna trappas sedan successivt upp i den planerade bebyggelsen längs Tullgatan och Kungsgatan.

Företagets projektutvecklare Anders Silfverhjelm har berättat för tidningen att det inte blir några "konstiga byggnader" och att de i stor utsträckning styrts av de förväntningar som Eskilstuna kommun har haft.

I skrivande stund håller fönster i huset i hörnet Bruksgatan och Kungsgatan på att plockas bort. Denna byggnad ska dock inte rivas, för tillfälligt.