Stor uppslutning på Affärsplan Eskilstunas kick on

Inte mindre än 80 personer kom på Affärsplan Eskilstunas kick on på Munktell Science Park den 4 september. "Man får lite gåshud. Så många människor", sa näringslivsdirektören Niklas Edmark.

17 september 2019 09:24

– Det är flera nya ansikten som jag inte känner igen. Det är det vi behöver: fler som vill engagera sig, sa Niklas Edmark.

I Affärsplan Eskilstuna samarbetar näringsliv, kommun och andra samhällsaktörer. Målet är att sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030 och att ungdomsarbetslösheten ska var under rikssnittet år 2022.

– Trenden har fram till nu varit att vi kommer att nå målet för ungdomsarbetslösheten i tid. I dag så är vi lite mer osäkra. Vi kommer att få jobba hårdare eftersom konjunkturen är föränderlig, säger Maria Lönnerek, projektledare för Affärsplan Eskilstuna.

– För att öka sysselsättningsgraden till 2030 krävs också att vi tar in etableringar och får in större företag.

Ett initiativ som tagits genom Affärsplan Eskilstuna är Eskilstunautmaningen som skapar relationer mellan gymnasieungdomar och företagare. Ett annat initiativ är Stadsmässan 2023 som ska skapa ett levande centrum. Ytterligare ett initiativ är kampanjen Handla för Eskilstuna som syftar till att medvetandegöra den lokala handelns betydelse.

Varje år bildas nya arbetsgrupper som tar fram initiativ. I våras skapades de tre grupperna Platsevolution, Smart digital evolution och Talangevolution. På Affärsplan Eskilstunas kick on den 4 september träffades grupperna för första gången och påbörjade sitt arbete.

– I Talangevolution vill vi locka hit och attrahera talanger utifrån och vi vill också identifiera talangen och potentialen hos individerna i Eskilstuna, sa Anders Wikström som tillsammans med Sofia Larsson är sammankallande för gruppen.

Daniel Serrander, vd på CH Industry, hade bjudits in för att berätta om företagets framgångsrika integrationsarbete. CH Industry, som tillverkar säkerhetsdörrar har gjort många nyanställningar de senaste åren. Eftersom det har varit en utmaning att få tag på folk i högkonjunkturen har företaget rekryterat personer som står en bit utanför arbetsmarknaden, bland annat nyanlända och personer med funktionsvariationer.

– Vi skapade praktikplatser. Vi har under de sista åren haft 40 praktikanter hos oss. 50 procent av praktikanterna har fått fast anställning hos oss, sa Daniel Serrander.

– Man får extremt lojala och motiverade medarbetare. Man får en flexiblitet som man bara kunde drömma om för några år sedan. På köpet får man väldigt låg sjukfrånvaro och man får en väldigt bra kompetens som växer fram sakta men säkert. Och så får man en mångfald som berikar och som påverkar alla andra anställda.

Daniel Serrander menade även att det finns hårda vinster, till exempel i form av att företaget slipper hyra in dyr arbetskraft.

På Affärsplan Eskilstunas kick on presenterade sig även gruppen Smart digital evolution som vill lyfta det digitala Eskilstuna. Gruppen Platsevolution vill skapa förutsättningar för människor att mötas och för företag att växa på ett hållbart sätt genom att göra platsen mer attraktiv och inbjudande. Evolutionsgrupperna kommer under hösten att hålla fyra workshops vardera. Resultatet av deras arbete presenteras i form av nya initiativ vid en så kallad kick out i december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe