Göran Dahlström (S): Den som spar han har

Katrineholms kommun 25 oktober 2019 11:40
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Replik till ledaren "Varför gömmer Dahlström miljonerna?" (25/10).

Katrineholm har i dag och även historiskt sett haft mycket höga kostnader för invandring. Kommunen har tagit emot nyanlända under en väldigt lång tid. Kommunerna ska kompenseras för mottagande med statliga medel från Migrationsverket.

De medel som finns i kommunens integrationsfond är från Migrationsverket. Medel kommer in månadsvis för varje nyanländ under två år och drygt 90 procent fördelas till bildningsnämnden, socialnämnden och Viadidaktnämnden. Resten går till integrationsfonden. 

Syftet med fonden är att täcka kostnader i verksamheten efter de två år då inbetalningarna till kommunen tagit slut. Medlen kan också användas till verksamhet/aktiviteter som kommunen fått avstå till förmån för kostnader för integration i ett tidigare skede.

Socialförvaltningen har en fordran på Migrationsverket på 32 miljoner kronor för kostnader som förvaltningen haft. Mycket tyder på att Migrationsverket inte kommer att betala ut medlen utan att kommunen får ta kostnaden. Blir det så, kommer kostnaden att täckas av medel ur integrationsfonden. 

Hade inte kommunen haft fonden, skulle kostnaden gått på resultatet och genererat ett underskott i kommunen. Kommunerna får enligt lag inte gå med underskott så därför hade det lett till stora besparingar i verksamheterna för att klara ett positivt resultat. Det är av yttersta vikt att kommunerna har en god beredskap för oväntade händelser i verksamheten och i ekonomin.

Att ”spara” pengar för att kunna använda då kostnaderna uppstår, inte då pengarna betalas in, är enligt den politiska majoriteten Socialdemokraterna och Moderaterna god ekonomisk hushållning!

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

Miljarder till företag, hushåll och välfärd

Ekonomi, näringsliv & finans

Borttagen ränta ska hjälpa bostadsmarknaden

Politik

Lula utmanar Bolsonaro i kulisserna

Brott & Straff

Novitjokforskare ber om ursäkt till Navalnyj

Konflikter, krig & terrorism

Massgripanden i Minsks söndagsprotest

Visa fler