Kommunen överklagar domstolsbeslut

Eskilstuna kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva detaljplanen för en del av Mälarstrandsområdet.

Eskilstuna kommun 10 oktober 2019 10:32

Mark- och miljödomstolen ansåg att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till de enskildas intressen i den detaljplan som stadsbyggnadsnämnden antog i december 2018. Området det handlar om är 54 hektar stort och ligger fem kilometer nordost om Torshälla. Nu begär kommunen att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd.

Kommunen yrkar i första hand på att detaljplanen fastställs i sin helhet, i andra hand på att så kallad prickmarkerad mark (där exploatering inte tillåts)  inom ett visst område tas bort. Som motiv för överklagan skriver kommunens jurister att det finns anledning att tvivla på att domstolen dömt rätt, samt att andra domstolar behöver vägledning för rättstillämpningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund

Ämnen du kan följa
Läs mer
Eskilstuna

Allt fler yngre på Hällbyanstalten – antalet bråk ökar

Eskilstuna

Eskilstunabo hotade politiker – tas upp i hovrätten

Strängnäs

Strängnäsbo slängde ut kokain-påse när polisen kom

Katrineholm

Trodde hon hade giltig biljett – fick böter på bussen

Krönika

Planerad mörkläggning sätter förtroendet ur spel

Visa fler