Projekt har beviljats ekonomiskt stöd

Två projekt har beviljats ekonomiskt stöd av Jordbruksverket.

Flens kommun 8 oktober 2019 15:57

Jordbruksverket har beviljat projektstöd för Mellösaverken AB. Målet med projektet är att bygga om lokalen "Tumstocken" till ett aktivitetskluster. Syftet är att skapa en mötesplats på orten som bidrar till engagemang och kunskapsöverföring, med fokus på matförädling och kultur. Projektet kan få högst 200 000 kronor i stöd, varav hälften från EU.

Projektet Bondens nära har också beviljats stöd från Jordbruksverket. Syftet med projektet är att öka lönsamheten för producenter av lokalproducerad mat och att öka kunskapen om dess marknad. Målet med projektet är bland annat elva seminarieträffar. Projektet kan få som mest 173 613 kronor. Även i det fallet kommer hälften av stödet från EU.

Slutdatum för projekten är december 2020 respektive oktober 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Bettna

Åklagaren yrkar på fleråriga straff för människorov

Flen

Mikrobryggarna vill sätta Skebo på kartan

Flen

Kommunen köper surfplattor till äldre

Bettna

Vaknade av rivstart – såg bil i lågor

Flen

Bilist väjde för älg – körde in i bergvägg

Visa fler