Eskilstunas elever och lärare förtjänar bättre

Eskilstuna kommun 1 augusti 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan är kommunens ansvar och behoven där är stora. Genom åren har vårt förslag till budget avsatt mer pengar till skolan eftersom vi ser att behoven är större

Eskilstuna kommun har för högt överskottsmål, dvs pengar som blir över varje år när man fördelat budgeten. Även om Eskilstuna är i behov av mer pengar från staten, något Vänsterpartiet drivit på riksnivå, finns det resurser i kommunen att använda. Vi är också tydliga med att vi är emot att privata företag gör vinstuttag i skolan. Det dränerar skolan på resurser.Tilläggsbeloppet är något skolorna söker för elever i behov av extra stöd. För få elever och skolor får dock ta del av beloppet idag. En dom har nyligen visat att kommunen är skyldig att betala ut när behovet finns, vilket gör att man framöver kommer att betala ut mer. 

Det finns dock flera problem med tilläggsbeloppet. Potten man avsatt är för liten, därför har vi föreslagit mer pengar för detta. Kriterierna är också for snäva. Förut kunde man söka stöd för flera barn med särskilda behov. Utöver detta måste ansökningsförfarandet göras om varje år, vilket leder till osäkerhet och svårigheter för verksamheterna att planera.Vänsterpartiet vill att beslut som rör barn ska föregås av barnkonsekvensanalyser, vilket borde bara en självklarhet sedan barnkonvention blev lag. I flera ärenden i kommunfullmäktige är det uppenbart att så inte är fallet. Till exempel beslutet att bygga ut Internationella engelska skolan i Frösunda med minimala ytor för barn. Men också ett större dokument om hur stora ytor barn har rätt till när man bygger skolor och förskolor. Båda besluten som i högsta grad rör barn, saknar en barnkonsekvensanalys.

Vi har motionerat om att ta fram riktlinjer för hur kommunen säkerställer att beslut som rör barn föregås av en barnkonsekvensanalys. Vi har också motionerat för lokal barnombudsman, som ska ha i uppdrag att se till att barnkonventionen genomsyras i alla kommunens verksamheter och som fungerar som en företrädare för barn och unga, tillsätts. 

 

Tyvärr är det inte Vänsterpartiet som styr i Eskilstuna, utan Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Vi gör allt vi kan för att påverka, men våra förslag kring mer resurser och andra kriterier förlorar. Vi kommer dock inte att ge oss. Tvärtom kommer vi att fortsätta ställa frågor och bevaka frågan om tilläggsbelopp. Vi kommer också fortsätta arbeta för att skolan ska få mer resurser. Eskilstunas elever och lärare förtjänar bättre. 

 

Maria Chergui (V)
Gruppledare Eskilstuna

Ida Myrbäck (V)
Ledamot i Grundskolenämnden Eskilstuna

Johan Sansberg (V)
Ledamot i Gymnasienämnden Eskilstuna


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Jimmy Jansson om partiet Nyans kritik: "Missriktad ickefråga"

Eskilstuna

Skolchefen välkomnar vaccinbesked: "Beredda göra vår del"

Eskilstuna

Fröslundaskolans elev Samira Ali: "Jag vill bli lärare"

Strängnäs

Vaccinovilja i Strängnäs – Regionen: "Vi behöver göra mer"

Eskilstuna

Ny rektor på Kunskapscompaniet

Visa fler