Varför slutar cheferna i förvaltningen?

Strängnäs kommun 16 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad händer inom Strängnäs kommunala förvaltning? En onormalt hög omsättning på kommundirektörer. Tre stycken har slutat inom en fyraårsperiod. Nyligen sa den senaste socialchefen upp sig efter ett år. Hennes avskedsord var, ”Det här är en ganska hård kultur där man inte tar hand om varandra”. 

Oavsett orsaker är täta chefsbyten kostsamt och naturligtvis inte bra för verksamheten. Det uppstår osäkerhet inom förvaltningen och det blir störningar i pågående utvecklingsarbete. Att, som nu gjorts, lösa problemet genom intern rekrytering av kommundirektör kan medföra lugn i organisationen, men kan också innebära stagnation i nödvändigt utvecklings-/förändringsarbete inför framtida välfärdsutmaningar.

Vår senaste kommundirektör vill, enligt tidningsintervju fokusera på arbetsmiljö och värdegrund (?) när framtidsfrågorna ska avgöras. För att till exempel komma tillrätta med de väl kända bristerna inom de kommunala kärnverksamheterna, skolan och äldreomsorgen krävs nya influenser och erfarenheter. Det krävs inom grundskolan som upprepat uppvisar dåliga betygsresultat. Det krävs inom äldreomsorgen, som under flera år redovisat personalproblem och kraftiga budgetöverskridanden. 

Den politiska ledningen, har det övergripande ansvaret för att skapa en positiv, välkomnande och utvecklingsinriktad verksamhetsmiljö inom ”kommunhuset”. Men den har också ansvaret för att tillsätta kompetenta chefer, som kan leda ett förbättringsarbete, som möter utmaningarna inom välfärden utan skattehöjningar. Det är viktigt för oss kommuninvånare.

Lennart Nilsson, kommuninvånare i Strängnäs

Ämnen du kan följa
Läs mer
Eskilstuna

Anhörig om personalneddragningarna: "Jag är livrädd"

Sörmland

Hundratals corona-anmälningar utreds i Sörmland – flest i hela landet

Eskilstuna kommun

Allan Forcado – prästen som försvann

Debatt

Arbetsmiljön i Eskilstuna pastorat blir bättre

Eskilstuna kommun

Arbetsmiljöverket granskar Svenska kyrkan

Visa fler