Företagarförening vill lyfta Flen

Forum Flens medlemmar får göra sina röster hörda i viktiga frågor. Föreningen samverkar med kommunen om bland annat utbildning.

Flens kommun 16 oktober 2019 10:48

– Vi vill verkligen lyfta Flen, säger Hannah Larsson, ordförande i Forum Flen. 

När Affärsliv träffar delar av Forum Flens styrelse en höstdag på Lida gård så strålar ledamöterna i kapp med solen. 

– När vi har våra styrelsemöten brukar vi alltid prata om att vi ska vara positiva i Forum Flen, berättar Hannah Larsson. 

Forum Flens samordnare Jocke Andersson menar att föreningen bidragit till att företagarna i kommunen har blivit bättre ambassadörer för Flen. 

– När vi startade föreningen sa vi att vi inte kan gå runt och prata strunt om vår hemkommun. Jag upplever en helt annan mentalitet i dag hos kommunens näringsliv.  

Hanna Kruuse är ställföreträdande kontorschef på Handelsbanken och relativt ny i styrelsen för Forum Flen. 

– Jag känner framför allt det här engagemanget som Forum Flen har. Det är helt otroligt. Man värnar inte bara om näringslivet utan om hela kommunen. 

Forum Flen bildades 2006. Företagarnas lokalavdelning hade då gått ihop med Företagarna i Katrineholm och Vingåker sedan eldsjälen som drivit verksamheten i Flen gått i pension. Tanken var att Forum Flen skulle bli en stark, lokal företagarorganisation. Från början var cirka 25 företagare med i Forum Flen och Jocke Andersson anlitades som samordnare. 

I dag har antalet medlemsföretag stigit till cirka 100 och Jocke Andersson jobbar fortfarande som samordnare. 

– Jag tror det är en av framgångsfaktorerna för föreningen att det har funnits en samordnare sedan starten, säger han. 

Bland medlemmarna finns både små och stora företag i olika branscher. Enligt Jocke Andersson är den viktigaste frågan för Forum Flen att skapa möjligheter för företagare att nätverka. 

– Det är en nätverksorganisation där företag har möjlighet att träffas, knyta kontakter och skapa affärer, säger han. 

– Vi har även en del utbildningar som vi genomför efter medlemmarnas önskemål. Det kan vara allt från marknadsföring, sociala mediekurser, truckförarutbildning och liknande. 

Sex gånger om året anordnar föreningen tillsammans med Flens kommun frukostträffar. Hela näringslivet bjuds in till träffarna. Det brukar komma en föreläsare till träffarna och föreläsa om något tema. Antalet deltagare på frukostträffarna brukar ligga mellan 30 och 40. 

Forum Flen anordnar även träffar som bara är till för föreningens medlemmar. Dessa träffar kallas Club Flen och brukar locka cirka 25 deltagare. 

– Vi förenar nytta med nöje. Vi minglar och gör något roligt som till exempel att bowla eller skjuta lerduvor. Ibland har vi någon föreläsare med, säger Jocke. 

Ett stort och viktigt evenemang som Forum Flen står bakom är Bomässan som äger rum vartannat år. 

-Det är ett evenemang för att lyfta näringslivet i kommunen. Målgruppen är allmänheten. Vi vill få fler att bosätta sig i kommunen och få fler företag att etablera sig, säger Jocke som även är projektledare för mässan. 

Mässan brukar ha cirka 100 utställare och locka tusentals besökare. 

– Det är Sörmlands tredje största mässa. Den lockar runt 2 000 besökare vilket är väldigt bra, säger Hannah. 

Nästa Bomässa äger rum den 25 april nästa år. Temat är som tidigare år bygga, bo och hälsa och i år blir det ett extra fokus på trädgård och hållbarhet. 

Den 23 oktober i år arrangerar Forum Flen och Flens kommun Näringslivsdagen. Näringslivsdagen är ett årligt återkommande arrangemang som denna gång äger rum på Bruket i Hälleforsnäs. Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv kommer att hålla i en workshop som knyter an till Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet där Flen i år klättrade 34 placeringar till plats 159. 

– Vi kommer att utgå från rankingen och se hur vi ska jobba för att Flen ska fortsätta sin positiva utveckling av näringslivsklimatet, säger Jocke 

Näringslivsdagen den 23 oktober avslutas med en afterwork. 

Forum Flen finns även representerat i Flens kommuns näringslivsråd. En viktig fråga för Forum Flen handlar om utbildning så att företagen ska få tillgång till kompetent arbetskraft. Föreningen har i dag ett samarbete med kommunen på utbildningsområdet som den gärna vill fördjupa. 

– Vi behöver ytterligare utveckla samarbetet med skolan där vi från näringslivets sida visar våra ungdomar och studenter vad vi har att erbjuda i Flen. Då kanske ungdomarna kommer tillbaka efter högre studier på annan ort, säger Jocke. 

– Vi jobbar väldigt starkt med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum, säger Hannah. 

Enligt Forum Flen finns det mycket kompetens i Flen. 

– Vi har Dellner Dampers som gör stötdämpare som exporteras över hela världen, Unilever som tillverkar GB Glace, Volvo som fabriksrenoverar lastbilsmotorer och Tjeders som gör patientsignalsystem och andra larmprodukter. Vi har en mängd unika och spännande företag, stora som små i vår kommun som vi ska vara stolta över, säger Jocke Andersson. 

– Vi har jättestora lantbruk i kommunen. Hedenlunda, Harpsund och Stenhammar är några av de största i Sörmland. Sedan har vi otroligt många småföretag med 1-3 anställda, säger Håkan Falk som är styrelseledamot i Forum Flen. 

Hannah menar att det var viktigt att Volvo valde att stanna kvar i Flen. I stället för att lämna kommunen flyttar företaget ut från tätorten till Talja industriområde. 

– Det hade inte varit roligt om Volvo inte blivit kvar i kommunen. Då hade ju 220 arbetstillfällen försvunnit. Volvo ger även arbete åt många underleverantörer. Kommunen och Volvo har tillsammans gjort ett fantastiskt jobb för att behålla företaget i kommunen, säger hon. 

Hannah Larsson har själv över 20 års erfarenhet av att driva företag i Flens kommun. 

– Jag har varit väldigt aktiv i mina kontakter med kommunen. Är man positiv mot kommunen är det inte så svårt att få positiv feedback tillbaka. 

Innan hon flyttade sitt företag Kvalité Häst & Hund från centrum till Lida gård för drygt fyra år sedan frågade hon kommunens näringslivschef Mikael Larsson om han tyckte att hon skulle våga ta steget.  

– Han sa: ’Det är klart att du ska satsa!’ Jag frågade banken som sa att det är bara att köra. Det har gått jättebra, men det gör sig inte av sig självt. Man jobbar mer än 40 timmar i veckan. Jag tror inte att någon som har en butik i Flen kan stå och inte göra någonting. Man måste hela tiden skapa något så att kunderna ser att det händer något i butiken. 

Hannah tycker även att kommunens arbetssätt som kallas En väg in är mycket bra. En väg in syftar till att erbjuda näringslivet bättre service.  Varannan vecka träffas kommunala tjänstemän från olika avdelningar för att gå igenom ärenden kring olika företag för att få en snabb hantering. Företagare kan vända sig till näringslivschefen Mikael Larsson som lotsar vidare till rätt handläggare.

– Det är så himla bra med En väg in för du får kontakt med rätt person på en gång. Det tror jag har hjälpt många företagare de sista åren, säger Hannah. 

Hon menar att den positiva utvecklingen har förstärkts ytterligare sedan Forum Flen och kommunen tog fram en strategisk plan för tre år sedan. 

– Vi gjorde den tillsammans med kommunen och har sedan dess haft en väldigt bra bild att jobba efter. Vi har en positiv känsla. 

Hon får medhåll av Håkan Falk. 

– Jag tycker att det har det hänt väldigt mycket i kommunen de senaste åren. Det byggs i kommunen och nu under hösten har vi fått flera nya butiker. 

Flens kommun ser Forum Flen som en viktig samarbetspartner för att nå ut till företag. -Vi upprätthåller en dialog om företagsklimatet och hjälper varandra att hålla alla informerade, säger näringslivschefen Mikael Larsson. 

– Alla företag är inte med i Forum Flen, men föreningen har ändå väldigt många medlemmar så man får en bred spridning på det man skickar ut, säger Mikael Larsson. 

Hur tycker du att samverkan med Forum Flen fungerar?

– Ja, den funkar bättre och bättre. Det har skett en attitydförändring i kommunen de senaste åren mellan företag och kommunen. Vi är närmare varandra. En stor del i det är ju samverkan med Forum Flen. Vi gör väldigt mycket grejer tillsammans, till exempel företagsfrukostar, Fest i Flen och Näringslivsdagen. 

Forum Flen tycker att samarbetet med kommunen kring skola och utbildning är viktigt. Mikael Larsson menar att samarbetet kring detta har förbättrats. 

– Där har vi initierat ett större samarbete där skolan faktiskt också går in och frågar Forum Flen, tar hjälp av företagare med föreläsningar och arbetsplatsbesök. Där blir jag en länk för Forum Flen in i kommunen så att man får träffa rätt personer. Det är i sin linda, men det blir bättre och bättre. 

Forum Flen anser att kommunens arbetssätt En väg in har hjälpt många företag. Mikael Larsson säger att arbetssättet håller på att utvecklas. 

– Nu håller vi på att förbättra en väg in också. Vi börjar titta på e-tjänster. Vi tittar på att göra det möjligt att skicka in en fråga i förväg och få ett färdigt beslut när man kommer till mötet. Det pågår ständiga förbättringar i det hela. 

Mikael Larsson menar att företagare kan ha nytta av Forum Flen som en samarbetspartner med kommunen. 

– Det är lättare om man går via Forum Flen än om man ska köra sitt eget race in mot kommunen. 

Nätverksträffar i höst:

23 oktober       Näringslivets dag, Hälleforsnäs. 

6 december     Morgonsoffan, Katrineholm. 

11 december  Frukostmöte, Framtidsbruket. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joachim Sorbe

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Sörmländska skolpengar kopplas till islamister

Sörmland

Krångel eller lättläst – så bra är kommunerna

Ledare

Applådera åt de bästa eleverna