Rätt med stramare tyglar på Eskilstuna och Katrineholm

Södermanlands län 17 juni 2020 19:42
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Vid årsskiftet tilläts 32 kommuner att till Migrationsverket anmäla bostadsområden som har särskilt svåra sociala och ekonomiska utmaningar. Syftet var att förhindra att asylsökande bosatte sig där för att, som det hette, inte förvärra problem som trångboddhet. Den som valde att bo där i väntan på asylbeslut skulle mista sin dagpenning. Det var innebörden av undantaget från den så kallade EBO-lagen.

25 kommuner utnyttjade undantaget. 11 av dem, däribland Katrineholm och Eskilstuna, anmälde hela kommunen. De två sörmländska kommunledningarna hade samma syfte. Det var inte främst att avhjälpa specifika sociala problem i vissa bostadsområden, utan att minska invandringen till Katrineholm och Eskilstuna som helhet.

 

Ur bostadssocialt perspektiv blev drivkrafterna delvis omvända. Den asylsökande som redan bor i ett undermåligt boende förlorar sin dagersättning om hon eller han flyttar till ett bättre alternativ inom de två kommunerna.

Länsstyrelsen kritiserade tilltaget men kunde inte göra mer än så. Med nuvarande regler har myndigheten enbart en rådgivande roll.

 

Regeringen och samarbetspartierna, C och L, försöker nu ställa det till rätta. En förordning som träder i kraft 15 augusti kommer att hindra kommunerna att schablonmässigt stänga hela sitt territorium för bosättning under EBO-lagen. Länsstyrelserna ska få rätt att stoppa kommunernas undantag och få sista ordet i frågan. Denna ledarsida tillhör dem som hade efterlyst en sådan förändring.

 

Det återstår att se hur de 11 kommunerna kommer att hantera regeländringen. Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (S), har sagt att den politiska majoriteten – S och M – kommer att helt avstå från EBO-undantagen, för att inte peka ut vissa bostadsområden som särskilt utsatta. 

Det är förstås en tanke. Även om det är oklart i vilken utsträckning Dahlström har förankrat sin idé hos kollegorna i majoriteten.

 

Och liksom en del andra socialdemokrater i kommunerna uttrycker Dahlström sin besvikelse över partiet centralt. Det var svagt av S att vika sig för MP, C och L, menar han.

Huruvida Socialdemokraterna verkligen vek sig och hur djupt, låter vara osagt. Det finns olika uppfattningar i frågan även inom S, liksom åsikter om hur viktig denna fråga är och hur hårt den ska drivas gentemot andra partier.

 

Samtidigt vore det bra om fler kommunsossar fullt ut förstod att deras parti inte regerar Sverige ensamt, och att Socialdemokraternas koalitionspartners aldrig kommer att lägga sig platt. Den tiden är förbi. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

Ryssholm om talangens besök i Feyenoord: "De är jätteintresserade"

Eskilstuna

Kommunens förklaring: Därför tas parkeringarna bort

Eskilstuna

M vill förlänga fri parkering i Eskilstuna

Eskilstuna

Polis hittade misstänkt stulen båtmotor på flak

Skebokvarn

Kräftfisket igång – hittills verkar det lovande

Visa fler