Minska företagens regelbörda

Sverige 5 december 2019 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett av de största hindren för ett konkurrenskraftigt företagsklimat är den kraftigt ökade regelbördan som omgärdar företagandet i Sverige. Detta bekräftas i flera olika undersökningar. Näringsminister Ibrahim Baylans nyligen avslutade förenklingsresa runt om i landet är därmed ett utmärkt initiativ för att få en bild av företagares vardag och en förståelse för vilka hinder den ökade regelbördan får för företagandet och tillväxten.

Som medarrangörer av denna förenklingsresa har vi kunnat tillhandahålla 75 företagare som beskrivit sina erfarenheter av krångliga och ineffektiva regelverk, men också gett exempel på hur det kan se ut när det fungerar bra.

Trots att förenklingsresan är slut menar vi att det är nu den riktiga resan börjar. Flera åtgärder behöver vidtas för att ministerns ambitioner om minskad regelbörda ska märkas hos företagen. Vi vill särskilt lyfta upp följande:

– Att skapa en process inom regeringskansliet för att hantera regelförbättringsfrågorna är av högsta prioritet. Processen måste omfatta såväl regelgivningen i sig som förenklingar av befintliga regelverk. Ska arbetet med att sänka företagens regelbörda ge resultat och kunna fortsätta– oavsett politisk majoritet i framtiden – måste det finnas kontinuitet och ett tydligt ägarskap för frågorna inom regeringskansliet, något som vi inom näringslivet återkommande lyft fram.

– Existerande regelverk behöver förenklas inom de områden som företagen pekar ut som särskilt krångliga. En bra start i arbetet är de 72 regelförbättringsförslag som näringslivet genom Näringslivets Regelnämnd NNR tagit fram.

– För att nya och förändrade regler ska uppnå största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad och inte öka regelbördan i onödan, behöver konsekvensutredningarnas kvalitet förbättras och ansvar tas för att så sker. En viktig del i det är att låta Regelrådets granskning genomföras tidigare i regelgivningsprocessen än i dag.  Regelrådets mandat behöver stärkas genom att införa ett återremitteringskrav om konsekvensutredningarna är bristfälliga.

– Överimplementering av EU-lagstiftning måste tydliggöras och undvikas. Utgångspunkten bör vara att ett svenskt genomförande av EU-lagstiftning inte försämrar svenska företags konkurrenskraft och att det som regel bör vara EU-direktivens miniminivå som gäller vid genomförandet. Vi ser därför positivt på riksdagens tillkännagivande till regeringen i denna del.

Vi ser nu fram emot att tillsammans med regeringen ta nästa steg i arbetet med att minska regelkrånglet för Sveriges företag. Förväntningarna bland företagen är mycket höga och vi lovar att göra vad vi kan för att infria dessa.

 

Andrea Femrell

Vd, Näringslivets Regelnämnd NNR

Patrik Nilsson

Samhällspolitisk chef, Företagarna

Göran Grén

Avdelningschef Företagsjuridik, Svenskt Näringsliv


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Handboll

Freyr Andréssons storspel gav Guif segern

Fotboll

Zlatan: "Covid hade mod att utmana mig. Dålig idé"

Fotboll

Jennie Hamberg matchhjälte för Skogstorp

Kultur och Nöje

Partiledarna avslöjar vad de helst läser

Ishockey

Straffvinst för Färjestad: "Mycket bättre nu"

Visa fler