Hedlandets naturreservat förstörs

Insändare 17 november 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det produktionsinriktade skogsbruket som sker i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun måste stoppas. Nu planeras även 290 m höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade? 

Naturreservatet Hedlandet avverkas bit för bit av Sveaskog och vindkraftverk som är 100 meter högre än Sveriges högsta byggnad ska placeras nära reservatsgränsen. Sveaskog ska avverka 58 procent av reservatet för produktionsmål. Det innebär kalhyggesskogsbruk med sönderkörning av mark, vilket redan har skett på fler ställen. Det har även avverkats på grund av granbarkborre. Men när detta gjordes togs många lövträd ner, trots att det står i skötselplanen för reservatet att lövträd ska sparas. De sex vindkraftsverken vid Stora Uvberget ska byggas i den lilla skog som finns kvar utanför reservatsgränsen. Det innebär mer exploatering.

Varken naturvärden eller friluftsliv gynnas. Fridlysta och hotade fåglar som tjäder, bivråk, sparvuggla och spillkråka får sin skog nedhuggen. Mossor, svampar och fridlysta orkidéer som fläcknycklar försvinner. I området finns många fladdermusarter enligt en inventering, de är också fridlysta.

Hedlandet är ett populärt besöksmål för bland annat vandrare och folk som plockar bär och svamp. Men vem vill vandra på hyggen? Det kan ta över 50 år för blåbärsris att komma tillbaka efter avverkning. Eskilstuna kommun bör se till att bevara Hedlandet som en lugn oas dit folk från stan kan komma och njuta av naturen, särskilt nu i coronatider.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Flera fridlysta arter i det planerade vindkraftsområdet

Fridlyst växt sätter stopp för kyrkans avverkningsplaner: "Ett intrång i privat mark"

Djur

Kottecentralen berättar - så hjälper du igelkottarna