Nytt demokratipris i JA Selanders namn

Selanderpriset. Så heter det nya pris på 100 000 kronor som Eskilstuna-Kurirens stiftelse instiftar och som ska delas ut årligen till en privatperson eller en organisation som värnar demokratin och det fria ordet.

Sörmland 31 maj 2021 13:39

Eskilstuna-Kurirens legendariske chefredaktör JA Selander ledde tidningen i över 40 år. Under det andra världskriget trotsade han den svenska censuren och dödshoten från nazisterna. Han kom att bli en förkämpe för yttrandefriheten och valde att berätta sanningen om nazisternas grymheter för läsarna.

Nu har Eskilstuna-Kurirens stiftelse, som skapades av JA Selander 1940, instiftat ett pris i hans namn, ett årligt pris på 100 000 kronor.

– Vi är stolta att inrätta detta pris, säger Anders Frostell, ordförande i Eskilstuna-Kurirens stiftelse.

Priset ska gå till individer eller organisationer i civilsamhället som verkar i den tidigare chefredaktören JA Selanders anda.

JA Selanders mod ledde fram till ett av krigsårens viktigaste avslöjanden i svensk press, nämligen nazisternas tortyr av norska motståndsmän och kvinnor, en publicering som rönte internationell uppmärksamhet. Dessförinnan hade Justitiekanslern åtalat honom för att ha förolämpat Hitler. I tingsrätten i Eskilstuna vann dock Selander kampen – det fria ordet måste stå fritt.

Och det var just yttrandefriheten och alla människors lika värde som stod i fokus för JA Selanders livsgärning som chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren under drygt fem decennier fram till hans död 1964. Selander överförde år 1940 ägandet av tidningen till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse för att säkerställa att dessa värden för evigt ska bevaras.

Stiftelsen tar nu ytterligare ett steg i den riktningen, genom att inrätta Selanderpriset på 100 000 kronor. Priset ska premiera enskilda personer, grupper av personer eller organisationer som i aktiv handling verkat för att värna det fria ordet och demokratin. 

– Vår förhoppning är att Selanderpriset och den uppmärksamhet som ges åt framtida pristagare ska stimulera till att aktivt verka för att värna det fria ordet och med civilkurage bekämpa dem som hotar detta, säger Anders Frostell.

Nomineringstiden pågår fram till 15 september 2021. Priset kommer första gången att delas ut vid en ceremoni senare under hösten. Det är fritt för mottagaren att själv bestämma hur prissumman ska användas.

– Jag hoppas att detta pris ska sätta JA Selander på kartan, och att fler blir medvetna om hans gärningar. Eskilstuna-Kurirens stiftelses syfte är just att värna de liberala värden som byggt vårt land och gjort Sverige till en stark förebild, säger Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman.

Sörmlands Media AB består av titlarna Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren och ingår sedan 28 december 2018 i NTM, en av Sveriges största mediekoncerner med cirka 1400 anställda. Eskilstuna-Kurirens stiftelse äger sedan dess en andel av NTM.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund

Ämnen du kan följa