Försäljning av Strängnäs stadsnät utreds

"Från dig till dig. Anslut dig till stadsnätet du redan äger", lyder en slogan för Strängnäs stadsnät. Nu kan det komma att säljas.

Strängnäs 13 november 2019 07:30

Tre av fyra av kommunens runt 16 000 hushåll är anslutna till bredband via fiberkabel. De allra flesta, runt 8 500 hushåll, tillhör Strängnäs stadsnät där olika operatörer konkurrerar om att få leverera internet, teve och telefoni.

Stadsnätet ägs och drivs av kommunägda Sevab, sedan 2015 via drifts- och utvecklingsbolaget Fibra som samägs med andra Mälarkommuner. 

Flera av dem har dock klivit av. Senast Eskilstuna, med motiveringen att egen regi bedöms kunna ge bättre lönsamhet.

Planen var att Strängnäs skulle följa tätt efter, men processen har dragit ut på tiden. Parallellt med Fibrafrågan utreds nämligen en möjlig försäljning av stadsnätet.

Vid Sevabs årsstämma i juni byttes en stor del av styrelsen ut, vilket är normalt efter ett valår.

– När den nya styrelsen samlades ville den att vi kompletterar den tidigare utredningen om Fibrautträdet med att titta på ett försäljningsalternativ, berättar Eva Ehrstrand, styrelsekoordinator på Sevab.

En extern utredare fick uppdraget att bland annat kartlägga intresset bland befintliga fiberaktörer – potentiella köpare. Vilka de är eller vad de säger sig vara beredda att betala vill Eva Ehrstrand inte gå in på, med hänvisning till affärssekretess – men bud finns.

Kan du säga något om vad utredningen anger för för- och nackdelar med en försäljning?

– Naturligtvis är det en fråga om hur mycket pengar man kan få – pengar som kan användas i annan verksamhet. En annan fråga är om kommunen och de kommunala bolagen har större möjligheter att påverka utvecklingen av, och kostnaden för, digitaliseringen jämfört med om någon annan äger stadsnätet.

Tanken var att Sevab skulle fatta beslut om stadsnätets framtid på sitt möte den 24 oktober, säger Eva Ehrstrand.

– Styrelsen valde dock att inte ha så bråttom, så vi avvaktar och har fortsatt dialog med Strängnäs kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) poängterar att inga beslut fattas i brådrasket:

– Jag känner mig väldigt trygg med att vi inte förhastar oss, utan i lugn och ro analyserar läget. Invånarnyttan är en väldigt viktig parameter i detta. Vi ska också säkra att vi når vår målnivå för fiberutbyggnaden.

Jacob Högfeldt anger runt 85 procents hushållstäckning som rimligt. Sverigesnittet är 88 procent, enligt Post- och telestyrelsen.

Enligt Svenska stadsnätsföreningen finns i dag stadsnät i runt 200 kommuner. Mer än 95 procent äger sina nät. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Nedriven kontaktledning stoppar tågen hela dagen

Eskilstuna

Levererade 6 582 luncher till vårdhjältar i coronakrisen

Eskilstuna

Priserna på fritidshus stiger i Sörmland

Strängnäs

Tjuvar passade på när villaägare var borta i 20 minuter

Strängnäs

Boende lex Sarah-anmält – brukare drack rengöringsmedel

Visa fler