Släng idén om "Garageskolan" i papperskorgen

Eskilstuna kommun 28 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om någon månad blir barnkonventionen lag i Sverige. Det blir då tydligt att man som kommun måste utgå från barns behov när man fattar beslut som rör barn. Den tydligheten finns redan i Eskilstuna eftersom fullmäktige beslutat att alla beslut som rör barn ska ha en barnkonsekvensanalys. 

Byggandet av en ny skola är ett beslut som ska ha en genomgripande barnkonsekvensanalys. När det gäller detaljplanen som rör den så kallade ”Garageskolan” i Munktellstaden saknas detta. Det är uppenbart att S-M-C-majoriteten inte utgår från barns och ungdomars behov när man på en i dag redan mycket trång yta vill trycka in cirka 1 000 elever. 

I förslaget ska en 7-9-skola byggas ovanpå parkeringsgaraget och en F-6-skola i Slakthusområdet. Det sistnämnda är en känslig och värdefull miljö som behöver omdanas och användas. Ett område som har mycket liten utemiljö och friytor för barnen. Boverkets rekommendationer för barns utemiljö för förskola är 40 kvadratmeter friyta per barn och den rekommenderade ytan för grundskoleelever är 30 per barn. 

I den detaljplan som S-M-C-majoriteten i Eskilstuna står bakom är friytorna för barnen endast 18,7 kvadratmeter per barn. Utöver det så finns inget inhägnat eller skyddat skolgårdområde som är anpassat för de yngre barnen då ytan ska fungera för olika intressen och allmänheten. Det är inte att utgå från ett barnperspektiv eller säkerhetstänk.

Högstadieelevernas skolgård ska vara på ett tak. Men den kunskap vi har i dag om barns och ungdomars behov av fysisk aktivitet så har inte deras behov vägts in för att förebygga och erbjuda en spännande skolgård. Placeringen av skolan på ett parkeringsgarage är ett feltänk redan från början. Barn är mjuka och bilar är hårda. Området är redan i dag hårt trafikerat med mycket avgaser. 

Administration och skolledningen ska inte ha sina lokaler i de nya skolorna, utan vara i ett punkthus i närheten, där det även ska vara kontorslokaler och bostäder. Det innebär ett avstånd till den vardagliga verksamheten. 

Med vetskap om allt detta ställer man sig frågan varför S-M-C-majoriteten ändå fortsätter driva ”Garageskolan”, i stället för att titta på bättre alternativa placeringar i kommunen. Svaret är att man helt enkelt vill lösa ett problem. Det parkeringsgarage som man valde att bygga, trots att alla utredningar visade på andra bättre alternativa placeringar, står alltför ofta tomt. Barn och ungdomar får i det här förslaget till ny skola därför bekosta den mycket dåliga förlustaffär som parkeringsgaraget innebär.

Idén om ”Garageskolan” har redan hamnat i papperskorgen en gång, låt den hamna där igen. Eskilstuna måste vara en kommun som utgår från barns och ungdomars behov, inte ekonomisk suboptimering till varje pris.

Maria Chergui (V)

Gruppledare och andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Ida Myrbäck (V)

Ledamot i grundskolenämnden 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Man gripen för våldtäkt i bostad

Eskilstuna

Christofer, 38, från Eskilstuna överlevde covid-19

Eskilstuna

Efter larmet: Sex fartsyndare fast på Köpmangatan

Eskilstuna

Logistik-vd:n om Amazon: "En riktig prestigeetablering"

Eskilstuna

Klart med Amazon i Eskilstuna: "Vi är skickliga"

Visa fler