Gärna mer plats för fotgängare på Trädgårdsgatan

Signerat 22 september 2021 19:17
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Bör det bli bilfritt på Trädgårdsgatan i Strängnäs? Det är en fråga som debatterats mer än en gång i kommunen och som åter väcktes av ett medborgarförslag i somras.

Det handlar i praktiken om att ta bort parkeringsplatser på stråket mellan Eskilstunavägen och Källgatan och samtidigt göra det till en gågata. Tankarna bakom förslaget är inte främmande eller banbrytande: öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter genom att minska bilkörande. Andra sätt att ta sig fram i städer ska alltså prioriteras högre än de tidigare gjorts. En sådan inriktning rimmar dessutom väl med att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns därutöver en mängd hälsofördelar med att fler cyklar och promenerar mer. 

 

Men det är också förslag som sällan möts med jubel från butiksnäringen. Affärsägare oroas över borttagna eller flyttade parkeringar och minskad bilkörning i städer. De är rädda för att affärer i stadskärnor kan förlora mycket pengar, behöver flytta eller lägga ner. Även i Strängnäs har dessa reaktioner hörts. Och i onsdagens EK/ST gick det att läsa om hur butiksinnehavare på gatan startat en protestlista.

Det är dock oklart hur befogad denna oro är. När det gäller tillgången på parkeringsplatser finns det i flera riktningar och på gångavstånd från stråket. Varför varuleveranser till och från butikerna skulle hindras är otydligt då de är tillåtna på gågata. Inte heller behöver det påverka människor med olika typer av rörelsehinder då de får parkera med tillstånd på sådana gator upp till tre timmar. 

 

Nu behöver inte det betyda att just gågata är det bästa alternativet. Det finns olika sätt att minska bilkörandet och öka trafiksäkerheten för människor som väljer andra färdsätt än bil. Gångfartsområden är en möjlighet. Samtliga fordonstyper, bilar, mopeder, cyklar har där väjningsplikt mot fotgängare och får inte köra snabbare än gångfart. Det kan också vara möjligt att ha parkeringsplatser inom området.

Fram till förra hösten var stråket mellan Eskilstunavägen och Källgatan ett sådant område men ändrades då till enkelriktad väg. Då var det många bilister som inte höll hastighetsbegränsningen och ofta felparkerade där. Men regelefterlevnad kan förbättras genom skyltning, vägmarkeringar och andra praktiska åtgärder. Återgång till gångöverfartsområde på Trädgårdsgatan bör därför inte uteslutas.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Parkeringsvakterna utsatta för hot och fysiskt våld på jobbet: "Man blir omtumlad och omskakad"

Brist på laddplatser för elbilar: "Det finns en kapacitetsbrist"

Insändare: Ta tag i trafiksäkerheten i Strängnäs

Klättrare ryckte in för att hämta felparkerad cykel: "Hör inte till vanligheten"

Strängnäs

Klart: Strängnäs slopar datumparkering