Vi måste ta barns utsatthet för mobbing på allvar

Strängnäs 4 maj 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är riktat till de ansvariga för Karinslundsskolan i Strängnäs som ett svar på nyhetsartikeln “Rektorn om mobbningen: “Barn kränker hela tiden”” (23/4)

Det handlar alltså om ett barn som blivit slagen och sparkad och utsatt för flertalet kränkande behandlingar, vilket resulterat i 17 anmälningar till Skolinspektionen av elevens vårdnadshavare. Därför gör det mig extra upprörd när jag läser rektorns uttalanden kring händelserna. 

Att tro att en utbildning i att kunna skilja på lek och kränkning för personalen ska ge en märkbar förbättring när det inte borde vara särskilt svårt för en observerande vuxen person att bedöma en sådan situation ändå, och att “barn kränker hela tiden” inte är illa nog för att vidta åtgärder, är att nedvärdera de spår mobbning faktiskt orsakar i ett barns kropp. Med den inställningen gentemot kränkande behandling ska ingen få sitta på en sådan position. 

Ansvaret stannar däremot inte där och jag vill därför rikta detta ytterligare till Strängnäs kommun som är huvudman för skolan. Ni tillsammans med samtlig personal på Karinslundsskolan verkar inte ha så bra koll på Skollagen så jag ska fräscha upp minnet lite åt er.

Såhär står det i 6 kap. 10 § i Skollagen (2010:800): “En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”

Det är er skyldighet som huvudman att hålla bättre koll på kommunens skolor, precis som det är rektorns ansvar att prata med sina anställda om det här och engagera sig i elevernas välbefinnande på skolan. Jag är så ledsen över att sådant här fortfarande får förekomma. 

Ebba Vinter

Ämnen du kan följa
Mobbning i skolan
Strängnäs

Efter mobbningen – pappan rasar mot skolan: "Ledarskapet är under all kritik"

Strängnäs

Elev stryptes och slogs – Karinslundsskolan får ny mobbningskritik

Strängnäs

Rektorns försvar mot skarpa kritiken: Trodde lärarna skrev anmälan

Strängnäs

Ny statistik – en av fyra känner sig otrygg i skolan: "Förskräckligt"

Strängnäs

SD om mobbningen i skolan: "Politiken måste ta sitt ansvar"

Visa fler