Den som aktivt väljer bort vaccinet är osolidarisk

Ledare 27 oktober 2021 15:47
Detta är en ledare. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Den fjärde coronavågen kommer även över Sverige. I Sörmland ökar antalet smittade fjärde veckan i rad

På flera håll i vår omvärld är den fjärde vågen sedan länge i full sving. Tyskland, Storbritannien och, åter igen, Belgien tillhör dem som har en betydande uppgång av nya sjukdomsfall. Ryssland slår rekord i antal covid-döda per dag – nu över 1 000 personer – och det finns med största sannolikhet ett betydande mörkertal. Som en jämförelse har Sverige för närvarande inga covid-dödsfall.

 

Smittspridningen styrs av många faktorer, varav en del är svåra att avvärja med offentliga beslut. Att följderna skiljer sig åt så markant på det här stadiet av pandemin beror dock i huvudsak på vaccinationstäckningen. Vissa länder, som Ryssland, har helt enkelt misslyckats med sin vaccinering, särskilt när det kommer till att skydda riskgrupper.

Som kontrast kan man titta på pandemiförloppet i Sverige. Topparna vad gäller antalet intensivvårdade i covid-19 var i stort lika höga under de tre föregående vågorna. Men antalet avlidna sjönk betydligt under den tredje, när vaccinationerna kom igång och riskgrupper och särskilt smittutsatta fick gå först.

 

Framåt skissar Folkhälsomyndigheten på tre scenarier, kallade 0, 1 och 2 med stigande allvarsgrad. I scenario 2 nås toppen av den nya vågen vid årsskiftet med antal nya smittfall i nivå med den förra vågen men inte alls lika många personer som får intensivvård.

Det ses dock som ett mindre sannolikt scenario. Det mest troliga utfallet antas landa någonstans mellan scenario 0 och 1, vilket inte lär orsaka någon stor belastning på sjukvården. Risken för återinförda nationella restriktioner är låg.

Med det sagt kan smittspridningen ändå få negativa följder också bortom själva insjuknandet, exempelvis i form av fläckvis stängning av skolor och andra verksamheter.

 

De tre simulerade scenarierna räknar inte heller in så kallade klusterutbrott av smitta som främst orsakas av att ovaccinerade personer umgås med varandra i större utsträckning än under restriktionerna. Om det sker kan utvecklingen bli helt annorlunda.

Och det betyder bara en sak: Fler svenskar måste ta sitt vaccin. Regionerna behöver intensifiera sitt arbete med att nå dem som hittills har slunkit igenom.

Här finns även ett personligt ansvar. Den som har fått information men aktivt väljer att inte ta vaccinet utsätter inte bara sig själv utan även andra för risker, och bidrar till att smittan dröjer sig kvar längre i samhället. Det är ansvarslöst och osolidariskt. 

 

Mest allvarlig är den spridning av desinformation om vaccinet som bedrivs av personer med positioner som ger dem stor påverkan på andra. Det gäller framför allt vissa riksdagsledamöter från ett visst parti.

Lägg av med detta! Ta sprutorna och berätta för andra att ni har gjort det, och bidra till ett friskare och tryggare Sverige.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Covidtesta personalen även på helgen

Smittskyddsläkarens råd efter att smittan fortsätter upp: Undvik kontakter utanför familjen

Insändare: Följ reglerna eller stanna hemma!

Ledare: Det handlar om att minska trycket på vården

Kritiken mot att vaccinvalet tagits bort oroar smittskyddsläkaren: "Vill man hellre bli sjuk och riskera att dö?"

Visa fler