Tidningen berättar det som du har rätt att veta

Katrineholm 28 september 2020 18:43
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Ett vanligt trick från kritiserade kommunala makthavare är att ta medarbetarna på lägre nivå som gisslan. Kritiken är orättvis, personalen gör ett jättejobb, heter det. Trots att ingen påstått motsatsen, eftersom kritiken inte riktas mot anställda generellt, utan mot chefer och politiker som ansvarar för organisation och resurstilldelning.

 

Kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (S), tar nu till tricket, men liksom via ombud. På sin blogg har han publicerat en artikel från Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Citatrubriken lyder: ”På sjukhusen var alla hjältar – vi fick skandalrubriker”.

”En artikel i rättan tid…” skriver kommunalrådet bland annat i sin korta kommentar.

 

Det hela är en berättelse från två sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen i Katrineholm. De ger sin bild av arbetet under pandemin – om stressen, oron, det egna insjuknandet men även om hur kollegor har ställt upp och stöttat varandra och löst svåra uppgifter.

Allt det är gott och väl. Men så är det den här vinkeln om orättvis bevakning från Katrineholms-Kuriren, uppgifter som publiceras utan att tidningen ges möjlighet att kommentera.

– Tyvärr har det varit många skandalrubriker i lokalpressen där anhöriga fått säga saker som inte är så sant och vi har inte kunnat säga emot av sekretesskäl, säger en av sköterskorna.

– Det har stått att vi mörkar coronasmitta och det har påståtts att sjuk personal har beordrats jobba, det har sagts att vi inte har skyddsutrustning och det har av vissa debattörer framställts som att vi avlivar de äldre med injektioner, säger den andra.

 

Det är inte lätt att bemöta sådana lösryckta och svepande påståenden, där tidningens artiklar blandas ihop med påståenden från andra håll. Men följande gäller alltid: Det som publiceras i tidningen kontrolleras för sanningshalt. Den part som kritiseras i nyhetstext erbjuds alltid möjlighet att bemöta det som sägs i direkt anslutning till den kritiska artikeln.

KK har låtit anhöriga berätta om sin oro och det de upplevt som brist på information om smittan på äldreboendena, framför allt under pandemins inledningsskede. Tidningen har rapporterat om kommunens ovilja att berätta om smittoläget, samt om otillräckliga skyddsrutiner och andra brister, bland annat utifrån anmälningar till Arbetsmiljöverket.

 

Ibland har tidningen talat om mörkläggning. Sådan har det verkligen varit när sörmländska kommuner tillsammans kommit överens om att inte lämna ut uppgifter och sedan hittat på ett gemensamt svepskäl.

Inte vid något tillfälle har kritik riktats mot äldreomsorgens personal. Tvärtom har den svåra arbetssituationen och de anställdas insatser uppmärksammats

 

Tidningens ambition är inte att skandalisera. Men dess uppgift är att berätta det som allmänheten inte får veta annars, ofta sådant som en del politiker och chefer inte vill prata om.
 


Uppdatering: En tidigare version av texten innehöll påståendet att Göran Dahlström bröt mot upphovsrätten genom att klistra in Vårdfokus artikel på sin blogg i stället för att länka till den. Det var fel. Dahlström har tillstånd från Vårdfokus att göra så.

Alex Voronov

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Socialstyrelsen står på sig om riktlinjerna