Magdalena Andersson söker de trygga konflikterna

Signerat 6 november 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

Långa applåder hör till efter en ny partiledares installationstal. Men de som hördes på Svenska Mässan här i Göteborg i går var mycket mer än rutin.

För trots historiskt låga opinionssiffror, ett skakigt regeringsunderlag och en osäker tid fram till valet kan Socialdemokraterna ändå kosta på sig visst självförtroende när en populär ledare tar över efter en annan under odramatiska former.

Stefan Löfven valdes till partiordförande 2012, till statsminister 2014 och åter 2018 efter att ha brutit blockpolitiken. Han red ut årets regeringskris och klev ner vid en tidpunkt som han själv valde, på en ordinarie partikongress, för att lämna över till en given efterträdare.

Magdalena Anderssons stil går hem i en socialdemokratisk kongressal. Efter år av svåra förhandlingar och kompromisser längtar partiet efter ideologisk tydlighet och skarpare stridslinjer. Andersson levererade det genom att ställa upp en klassisk vänster-högerkonflikt mellan stat och marknad, kollektiv och individ. Det är med hjälp av dessa förklaringsmodeller som Socialdemokraterna även ska angripa frågor som utanförskap, segregation och gängvåld.

Andersson gjorde det delvis karikerat, som när hon beskrev det i lag fastslagna offentliga ansvaret för vård och krisberedskap under pandemin som att ”människor vänt sig till politiken, inte till marknaden, inte till avregleringarna”.

På typiskt socialdemokratiskt manér blandade Andersson samman begreppen stat och samhälle. Hon osynliggjorde näringslivets betydelse för välståndet och den enda roll som börs, aktieägare, vinst och bolag fick i talet var som plundrare av den svenska skolan.

Hon markerade mot den högerradikalism som har sikte på regeringsmakten, som sorterar folkgrupper i önskvärda och icke önskvärda, som beskriver snart sagt alla samhällsproblem i etniska termer.

Desto mer anmärkningsvärt var att Andersson i nästa andetag efterlyste aktivitetskrav på nyanlända som får ekonomiskt bistånd, trots att så redan sker. Den som får detta stöd, nyanländ eller ej, ska bland annat delta i utbildning, aktivt söka jobb och ta anvisat arbete. Det säger socialtjänstlagen som riksdagen nyligen förtydligade. Här finns inget politiskt eller annat motstånd att nedkämpa för S.

Anderssons installationstal kan vara en fingervisning om hur Socialdemokraterna kommer att låta fram till valet. När M och SD säger att problemet är invandringen kommer S svara att problemet är ojämlikheten och att högern inte vill motverka den. 

Men Socialdemokraterna kommer även att försöka minska konfliktytan gentemot sina motståndare i deras favoritfrågor med hjälp av egen kravretorik av liknande slag, laddad med delvis andra budskap som just jämlikhet.

Det återstår att se om det sista blir en effektiv motbild till den blåbruna eller en bekräftelse av den.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa