Strängnäs behöver lokaler för modern kulturverksamhet

Strängnäs 11 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Bengt och Karin” insändare publicerat 27 maj anser att det är orealistiskt med ett nytt kulturcentrum i Strängnäs. De hävdar att det redan finns så bra lokaler för kultur. 

Syftet med en förstudie om Kulturcentrum Strängnäs, som Kulturnämnden beslutade om den 25 maj 2021, är att utreda om det med kultur som motor går att skapa en samlingsplats med möjligheter till gemensamma upplevelser och aktiviteter genom skapande verksamhet. Integration och inkludering, kreativitet och folkbildning.

Rubriken på reportage om kulturcentrum 21 maj gav fokus på kulturscen, vilket skribenterna Bengt och Karin tog fasta på, och den är viktig för oss både för lokala framträdanden och för bokningar av artister och evenemang ”utifrån”. Men det som också fanns med i reportaget är det som kulturnämnden nu har som inriktningsbeslut utifrån utredningen, att se en långsiktig satsning att utveckla, ”sänka trösklarna” och ta tillvara på de synergieffekter som vi får mellan de olika verksamheterna kulturskola, fritidsgård, bibliotek, kulturscen och Mötesplats Strängnäs i EN miljömässigt smart byggnad. Där får fler tillgång till det vi har gemensamt, det är både miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. En plats för alla att delta och få känsla av sammanhang, oavsett ålder, könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsvariation, trosuppfattning eller ekonomiska förutsättningar. Att skapa en plats, stad och kommun som är attraktiv att besöka, leva och utvecklas i är social hållbar utveckling.

Flera av dagens kulturlokaler är dessvärre inte ändamålsenliga för en modern kulturverksamhet. Undermålig akustik och ljudisolering mellan olika ytor och lokaler som inte är flexibla för utvecklingen av verksamheten. Den fysiska tillgängligheten för publik, deltagare och medarbetare är inte fullgod med delar av lokalerna som inte alls går att nå för personer med funktionsnedsättning.  

Att göra Kulturcentrum till en plats i centrala Strängnäs som bidrar till centrumutvecklingen och ger möjligheter för många invånare och besökare att uppleva och delta i kulturverksamhet i många år framöver ser kulturkontoret och kulturnämndens som rätt väg framåt.

Monica Lindell Rylén (S), ordförande kulturnämnden
Christer Hermansson, kulturchef

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Krönika

Markus Aamisepp: "Jag är väldigt klar med ungdomsöden"

Sörmland

Slottslive planeras – arbetar för fullt med inspelning: "Vill stötta lokala musiker"

Strängnäs

Positiva tongångar på Fogdön efter nedstängt fiol-år: Bygdens son hedras

Strängnäs

Han är "Den sjungande busschauffören: "Tjingeling"

Sörmland

Fler artister klara för hemliga slottskonserten i augusti

Visa fler