Återupprättad arbetslinje ger bättre välfärd

Sörmland 3 oktober 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige är över 500 000 personer arbetslösa, varav 18 700 i Södermanland. Det motsvarar nästan 13 procent av sörmlänningarna som går utan arbete. Sedan Stefan Löfven tillträdde år 2014 har inget annat land i EU utvecklats sämre när det kommer till jobben och arbetslösheten. Sverige har nu femte högst arbetslöshet i hela EU. Det slår hårt mot välfärden. Vi vill bilda en borgerlig regering som återupprättar arbetslinjen och vänder utvecklingen. 

All arbetslöshet är allvarlig. Men särskilt bekymmersam är den rekordhöga långtidsarbetslösheten som riskerar att bita sig fast under lång tid. Aldrig tidigare har så många varit långtidsarbetslösa. Bara i Sörmland räknas 7 400 som långtidsarbetslösa, det vill säga utan jobb i över ett år.

Detta påverkar inte bara de människor som hamnar allt längre från en arbetsgemenskap och egen försörjning. Det påverkar också sammanhållningen och välfärden. Bara långtidsarbetslösheten kostar välfärden 36 miljarder kronor varje år. Det motsvarar 75 000 undersköterskor eller 56 000 poliser.

Långtidsarbetslösheten är till stor del ett integrationsproblem, två tredjedelar av alla långtidsarbetslösa är födda i annat land är Sverige. Och varannan av de som invandrat till Sverige och som är i arbetsför ålder, är i dag inte självförsörjande. I Sörmland är 53 procent utrikes födda inte självförsörjande. 

Med vår politik kan långtidsarbetslösheten halveras på tre år och fler invandrade försörja sig själva genom arbete. Vi vill minska anställningskostnaderna för företag som anställer en person som är långtidsarbetslös och samtidigt införa en jobbpremie till långtidsarbetslösa – så att det lönar sig bättre att jobba. Vi vill också införa ett bidragstak, som gör att arbete alltid lönar sig bättre än att stapla olika bidrag på varandra, och sänka skatten på jobb och företagande. Samtidigt vill vi lägga om integrationspolitiken med införandet av språkkrav och utbildningsplikt. 

Regeringens bidragslinje med höjda bidrag till dem som inte jobbar och nya skattehöjningar mot vanligt folk som arbetar är bevisligen fel väg att gå – om målet är att resurserna till välfärden ska öka. I stället för att fortsätta med den sämsta jobbpolitiken i EU behöver Sverige en borgerlig regering som återupprättar arbetslinjen och ser till att fler får möjlighet att gå till jobbet.

 

Elisabeth Svantesson (M)
Ekonomisk-politisk talesperson

Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Riksdagsledamot Södermanland

Magnus Stuart (M)
Riksdagsledamot Södermanland


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Arbetslösheten minskar i Eskilstuna – så ska Arbetsförmedlingen få ännu fler personer i jobb: "Positiv utveckling"

Varningen: Massuppsägningar på förlossningen kan sprida sig – redan brist på barnmorskor i Sörmland

Debatt: Se inte bara på gamla meriter vid rekrytering

Insändare: Rökningens konsekvenser för omgivningen

Riksdagsledamöter hyllar grön kurs på Åsa folkhögskola

Visa fler