Det måste vara ordning på vakterna

Signerat 19 oktober 2021 20:07
Detta är en ledarkrönika. Eskilstuna-Kuriren är en liberal tidning.

I en bättre värld är det bara de som är skötsamma och gedigna som jobbar som ordningsvakter. Men så är det inte. Därför måste de som tar sig in i yrket kontrolleras noggrant. 

 

Politiker bör vara försiktiga när de närmar sig slutsatserna i Ordningsvaktsutredningen som kom i våras. I den förslås ändringar som innebär lättade kontroller och för samtidigt nya vaktbefogenheter till listan.

Förutom att ha en avklarad utbildning till ordningsvakt krävs också grönt ljus från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen för att börja jobba hos bevakningsföretag. Hos polisen görs körningar i brotts- och misstankeregistret. Säkerhetspolisen står för andra djupare kontroller så att det kan uteslutas att personen tillhör våldsvurmande grupperingar eller är en säkerhetsrisk av andra skäl. Utredarna föreslår att den senare kontrollen ska tas bort och byts ut mot att polisen gör en mer ingående genomlysning. Dagens säkerhetsprövning hos Säpo ska dock fortsätta gälla personal som arbetar i säkerhetsklassad verksamhet.

 

Utredarna kallar detta en förstärkning av säkerhetskontrollerna. Men enligt Polisen, säkerhetsföretagens branschorganisationer och fackföreningen Svenska Transportarbetareförbundet är det inte så. Polisen och Säpo använder sig av olika typer av register i sina säkerhetsprövningar. Det innebär att de som fastnar i Säpos håv inte nödvändigtvis gör det hos polisen, och tvärtom. Risken är då att personer som sysslar med företags- eller flyktingspionage eller våldsam extremism kanske godkänns som ordningsvakter.

Att lätta på sådana regler vore inte bra. Redan i dag är det många som inte borde blivit ordningsvakter som är det. Under 2019 rapporterades det mycket om hur ordningsvakter provocerade fram slagsmål, använde sig av oproportionerligt mycket våld och hur folk på grund av sin hudfärg avvisades från krogar och kollektivtrafik (DN 23/10 2019). 

 

Inte allt i utredningen behöver skrotas. Tanken att förbättra utbildningen för ordningsvakter är klok. Men ambitionerna bör sättas högre än den föreslagna fördubblingen av antalet kursdagar från tio till tjugo. Det borde vara mycket mer. Kraven på ordningsvakters kunskaper ska vara högre än idag. Mer tid bör läggas på hur konflikter trappas ned, hur folk under påverkan av droger eller sprit omhändertas på bästa sätt eller för den delen öka kunskapen om diskriminering. Det borde vara självklart för en yrkesroll med så stora befogenheter.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Törs man ha hemtjänst till anhörig?

Legitimation dras in för sexdömd sjukgymnast: "Behövs för att trygga patientsäkerheten"

Regionen svarar JO om Facebookinlägg: "Vi gjorde fel"

Tidigare anställd vittnar om machokultur på Hällby – kriminalvårdschefen avvisar: "Blir upprörd"

Eskilstuna

Läkare varnar efter olaglig omskärelse av bebis i Eskilstuna: "Den här mannen måste stoppas"

Visa fler