Annons

Satsningen som ska göra den digitala världen mer tillgänglig

Pandemin må ha belyst hur viktiga och användbara våra digitala hjälpmedel är, men det har även tydliggjort utanförskapet hos de som ännu inte haft modet och stödet att digitalisera sig.

Eskilstuna 16 juni 2021 08:24
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Annika Skogsberg sitter med i SPF Seniorernas styrelse för Sörmlandsdistriktet och är kommunikations- och marknadsförings ansvarig. Hon berättar att det länge funnits planer på att göra en satsning mot det digitala utanförskap som många seniorer upplever, och att pandemin skapat ytterligare förståelse för hur viktig den satsningen verkligen är.

— Pandemin har gjort att seniorer isolerats mer än tidigare, och många har hamnat i en ofrivillig ensamhet. Att bli bekväm med att ta kontakt digitalt kan vara en hög tröskel för många och vi ser att teknik, okunskap, rädsla och ekonomi är bidragande faktorer till att man inte vill eller vågar använda digitala hjälpmedel. I och med detta skapade vi projektet Säker Digital för att göra den digitala världen mer trygg och användarvänlig även för seniorer. Detta är ett samarbetsprojekt och förutom SPF Seniorerna deltar även PRO, SKPF och RPG, vilket gör att vi kan nå ett stort antal seniorer, berättar Annika. 

För Sparbanken Rekarne och Sparbankstiftelsen Rekarne har det alltid varit viktigt att vara en positiv kraft och att ge tillbaka till Eskilstuna och Strängnäs kommuner, där de finns och verkar. Sedan 1996 har därför banken och stiftelsen tillsammans valt att återinvestera mer än 300 miljoner kronor till kommunerna. 

— Det räcker inte med att hävda att man vill stötta det lokala, man måste även visa ett genuint engagemang. Därför låter vi inte vinsten som genereras i Eskilstuna och Strängnäs delas ut till aktieägare på annat håll. Vi vill kunna göra nytta på de orter där vi finns och väljer därför att aktivt återinvestera lokalt, berättar Annika Helg, VD på Sparbanken Rekarne. 

Med hjälp av Sparbanken Rekarne och Sparbankstiftelsen Rekarnes återinvesteringar, tillsammans med flera andra finansiärer, fick SPF Seniorerna möjlighet att sjösätta sitt samhällsnyttiga initiativ. 

— Med hjälp av finansieringsinsatsen i projektet Säker Digital har vi möjlighet att köpa in den teknik vi kan komma att behöva för att utbilda seniorer. Om datorer och surfplattor redan finns till förfogande hoppas vi kunna sänka tröskeln för många och göra att de vågar kliva in i den digitala världen, menar Annika Skogsberg. 

SPF Seniorerna hoppas på att tillsammans med banken och stiftelsen kunna starta trevliga träffar där man i lugn och ro får möjlighet att lära sig hur man kan använda en dator på ett tryggt sätt, samtidigt som man får träffa andra seniorer för att umgås och ta en fika. Det ska med andra ord vara lättsamt och socialt, samtidigt som det är lärorikt. 

— Om vi gör trösklarna lite lägre och förenar nytta med nöje hoppas vi på att kunna nå ut till fler seniorer. Det finns så mycket mer att lära sig än att betala räkningar och beställa mediciner – varför inte lära sig hur man spelar spel, kollar på serier och ringer med videosamtal, menar Annika Skogsberg. 

Sparbanken Rekarnes säkerhetschef Anders Skepplund menar att det är viktigt att bemöta anledningarna bakom att många seniorer upplever de höga trösklarna in till den digitala världen. 

— Vi märker bland våra seniora kunder att det finns en rädsla för att ny teknik gör det lättare att bli lurad eller bedragen. Men med den här satsningen kan vi hjälpa våra kunder att anamma den digitala världen på ett säkert sätt. Genom utbildning och kunskap är den nya tekniken säker och trygg att använda för alla, även seniorer. Därför är information om digital säkerhet en given del av Säker Digital, berättar Anders Skepplund och fortsätter: 

— Swish, mobilt BankID och myndighetsbrevlåda är ord som kan göra alla osäkra. Men med utbildning, kunskap, sunt förnuft och en smula skepsis så är alla dessa tjänster säkra att använda. Ingen skulle ju frivilligt lämna ifrån sig sin bostadsnyckel till någon okänd, och genom Säker Digital kan vi hjälpa våra seniorer att lära sig när och hur man ska använda exempelvis BankID.

Banken och stiftelsens lokala satsningar gör så mycket mer än att bara bidra till den ekonomiska tillväxten. 

— Tillsammans är vi en del av ett ekonomiskt kretslopp där banken, företagen och du som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner gemensamt bygger framtidens samhälle. Vi vill därför att våra kunder sträcker på sig lite extra – detta vore inte möjligt utan dem, menar Annika Helg på Sparbanken Rekarne. 

Sparbanken Rekarne

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Sparbanken Rekarne?

Gå in på https://www.sparbankenrekarne.se/ eller kontakta något av de lokala kontoren. 

Eskilstuna
Adress: 
Kungsgatan 5
631 93 Eskilstuna
Telefon: 
0771-82 70 00

Strängnäs
Adress: 
Trädgårdsgatan 14-18, Box 124
645 22 Strängnäs
Telefon: 
0771-82 70 00

Mariefred
Adress: 
Långgatan 11, Box 13
647 21 Mariefred
Telefon: 
0771-82 70 00

 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent på Eskilstuna-Kuriren. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister.

Sparbanken Rekarne
Annons
Sparbanken Rekarne

Coronakampen: ett initiativ mot ensamhet

Annons
Sparbanken Rekarne

”De har hjälpt oss att rädda liv”

Annons
Sparbanken Rekarne

Tillsammans ger de högstadieelever en till chans

Annons
Sparbanken Rekarne

De slår ett slag för den lokala idrottsverksamheten