De nya inkomstkraven kan vara diskriminering

Eskilstuna kommun 3 oktober 2019 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun har beslutat att införa ett högre inkomstkrav för bostadssökande inom Eskilstuna kommunfastigheter. Det högre inkomstkravet ska enligt de styrande partierna lösa den redan allvarliga bostadssegregationen. Policyn innebär att den som vill hyra en lägenhet i Lagersberg, Brunnsbacken eller Fröslunda måste ha lön, studiemedel (CSN) eller pension. Underhållsbidrag, sjukpenning, a-kassa, tillfällig anställning eller bostadsbidrag godtas inte.

Kravet riskerar att befästa segregationen ytterligare. Dagens hyresmarknad präglas redan av långa köer och höga krav. För de som har svårast att skaffa bostad stängs nu ännu fler dörrar. 

Det nya kravet slår hårdast mot exempelvis personer med funktionsnedsättning och personer födda utomlands. Bland personer med funktionsnedsättning är sysselsättningsgraden 64 procent. Diskriminering är redan en av anledningarna till låg sysselsättningsgrad för personer med funktionsnedsättning och nu ökar risken för diskriminering även under bostadsletandet. 

För nyanlända som får etableringsstöd blir det omöjligt att söka bostad i de områden som den nya policyn omfattar. Kravet riskerar därför att klassas som indirekt diskriminering då det drabbar vissa grupper hårdare än andra. 

I kommunallagen fastställer dessutom likställighetsprincipen att ”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika”. Allmännyttan ska verka för ”att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla”. Dessa principer säkerställs inte om vissa grupper utesluts från att söka bostad i det kommunala bostadsbolaget. 

Socialdemokraterna i Eskilstuna menar att högre inkomstkrav kommer att minska segregationen i dessa stadsdelar. Kommunalrådet Jimmy Jansson (S) erkänner i ett uttalande att “detta kommer att ha en negativ inverkan på vissa individer”. 

Problemet blir att det inte heller har några positiva effekter för bostadssegregationen eftersom det inte öppnar några nya dörrar för dessa personer i andra bostadsområden eller hos privata hyresvärdar. Den enda effekt beslutet ger är att det blir ännu svårare för människor med lägst inkomst att hitta ett boende. 

Inkomstkrav är redan i nuläget en tröskel som exkluderar grupper från bostadsmarknaden, i stället för att ge alla människor samma möjligheter till ett hem. Att ställa detta krav kan även leda till att människor som redan har det tufft ekonomiskt och är socialt utsatta tvingas in i den svarta marknaden i stället, där köp av folkbokföringsadresser och trångboddhet kommer att öka. 

Många andra kommuner har redan sett dessa problem och väljer därför att sänka kraven på inkomst. Det är beklagligt att Eskilstuna väljer att göra det motsatta.

Adam Määttä Diskrimineringsbyrån Humanitas Tommy Holm Hyresgästföreningen Eskilstuna Lisbeth Flodman, Funktionsrätt Eskilstuna

Ämnen du kan följa