Medarbetare bör följa fullmäktiges beslut

Eskilstuna kommun 4 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Eskilstuna sparkar på dem som ligger", skriven av 13 socialsekreterare (17/10).

Att bara titta på en liten del av det enorma arbete som görs i Eskilstuna är att grovt förenkla hur en kommun fungerar. I en perfekt värld hade pengarna räckt till allt och alla, men verkligheten ser tyvärr inte ut så. 

Kommunen har de resurser som är. Alla förvaltningar och anställda inom kommunen bidrar och gnetar för att klara de växande behoven. 

Tjänster hålls vakanta, administration skärs ner, digitalisering införs, bolagen ger avkastning. Allt enligt demokratiskt fattade beslut för att klara de växande behoven i skola och äldreomsorg men det utrymme som skapas tas i stället i anspråk, utan demokratisk förankring, av det sociala arbetet.

Oavsett vilket parti du tillhör så kan du inte få allt och du får inte alltid som du vill, även om vissa vill få det att låta så. Det kommer alltid att finnas vinnare och förlorare. 

Att hävda att majoriteten ”sparkar på samhällets svaga” kan åtminstone inte påstås genom de resurser som avsätts. Socialt arbete kostar. 

I Eskilstuna kostar det väldigt mycket. Vi har oerhört höga kostnader i jämförelse med Sveriges övriga 290 kommuner. Socialt arbete är dessutom oförutsägbart, nya människor med nya behov kan alltid dyka upp och ta demokratiskt beslutade resurser i anspråk. 

Utöver de resurser som redan avsatts, däribland ett tillskott på 100 miljoner under förra mandatperioden, behöver socialförvaltningen nu ytterligare 70 miljoner. Det innebär att nödvändiga satsningar på till exempel skola och omsorg, som mer personal i skola och förskola och på våra vård- och omsorgsboenden för äldre, får vänta. Det är så verkligheten ser ut.

Att hävda rätten att göra av med mer pengar än vad som finns, att majoritetens krav på reflektion över om kommunens förvaltningar jobbar rätt och kan få mer kvalitet för pengarna och stopp på skenande kostnader – att hävda att det är att sparka på ”samhällets svaga” är snudd på osolidariskt mot medarbetare, barn, elever och äldre. 

I stället vore det önskvärt om alla medarbetare följde fullmäktiges demokratiskt fattade beslut och såg att vi är en del av samma kommun, har de resurser vi har och i stället lade kraft på att se till att dessa resurser fördelas så rättvist som möjligt.

Jimmy Jansson (S)

Arne Jonsson (C)

Jari Puustinen (M)

Kommunalråd i Eskilstuna


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Eskilstuna

Polisens kartläggning: En ensam mördare på platsen

Eskilstuna

Kfast backar: Nu kan paret få behålla sin uteplats

Eskilstuna

Experten om skjutningar: "Blir en kapprustning"

Speedway

Speedwaylegendaren Bernt Persson har gått ur tiden: "En av de största"

Eskilstuna

Klart efter två år: Linden får alkoholtillstånd

Visa fler