Utländska företag vill leta metall i Sörmland

Fyra områden i Sörmland kan bli gruvor för att få fram metaller som används i bland annat elbilar.

Sörmland 23 november 2019 07:26

Sveriges geologiska undersökning, (SGU), har fått in fem ansökningar om undersökningstillstånd på fyra platser i Sörmland. Det är framförallt i jakten på metallen kobolt som aktörer från bland annat Kanada och Australien har ansökt om undersökningstillstånd för. Undersökningar som i framtiden kan leda till att Sörmland får gruvor. 

– Det man vill är att få fram så mycket metaller som möjligt som kan leda till en mer klimatsmart miljö, berättar Erika Ingvald som är enhetschef för mineralinformation och gruvnäring.

I Sörmland beräknas det finnas mycket kobolt som är den drivande faktorn i batterier till elbilar. Länet tros också vara mycket rikt på koppar, zink, nickel och guld som bland annat används i stålledningar, transportering av el och vindkraftverk. 

– Undersökningstillstånden är en viktig del i att få fram kunskap kring vilka metaller som finns. Tillståndet ger endast rätten att gå runt på platsen och titta, det innebär inte att man får lov att börja gräva. 

Mineralområdet på Tunaberg i Nyköpings kommun är det största geografiska området i länet som aktörer tror det finns metaller på. Men även i Frustuna som ligger i Gnesta, och Älgberget som ligger i Flen, beräknas vara rikt på metaller.

Enligt SGU så är det en stor process med att få fram en gruva, där prospekteringen, (undersökningen), är det första steget. 

–Det är mycket pappersarbete där man analyserar data och studier, något som kan ta flera år.  

För att företag ska få gå vidare med sin prospektering behöver de ha ett arbetstillstånd för att få gräva, vilket inget företag fått än så länge på platserna i Sörmland. Av tusen prospekteringar är det endast ett fåtal som visar indikationer på malm skriver SGU i sin PDF-fil om Gruvor. 

Den senaste veckan har det varit mycket diskussioner kring jakten på metaller. På ett flertal ställen i landet har många motsatt sig att företag har rätt att gå in på privatägda tomter och leta. Björn Littmarck som bor i Koppartorp tycker inte att det är något att gå igång på eftersom det är staten som bestämmer.  

– Man vill ju helst inte ha en gruva i byn men det är inget nytt för oss att de är här och prospekterar eftersom det har hållit på länge. Vi fick ett brev från bergsstaten förra veckan att undersökningstillståndet gått ut så nu verkar det inte bli något vilket vi ser som positivt. 

Även Hans Ekholm på Tunabergs Hembygdsförening berättar att de inte haft bekymmer med undersökningarna och menar på att det inte är något som allmänheten har möjlighet att säga till om. 

– Vi tycker att de som varit här och prospekterar har skött sitt men vi tycker inte att man ska röra på miljön runt om. Det har varit protester men i slutändan är det staten som bestämmer och det är bara så det är.

På Tunabergsområdet har två företag ansökt om tillstånd för att undersöka 3500 och 1055 hektar. Nyköpings kommun skrev i ett yttrande 2017 att undersökningar kan komma i konflikt med andra intressen så som naturreservat och kulturmiljövård och att de därför inte anser att undersökningstillstånd ska godkännas. Men trots avrådan från kommunen har tillstånd godkänts. 

– Det blir problematiskt när kommunen ska ta ställning till riksintressen. Vi anser inte att brytning ska förekomma på vårt område och då ser vi ingen anledning till undersökningar heller, berättar kommunstyrelsens ordförande i Nyköping Urban Granström.

Om företagen kommer få arbetstillstånd i Sörmland är i nuläget oklart. 

Kobolt

– Kobolt (Co) är en hård, glänsande silvergrå metall med många användningsområden.

– Kobolt erhålls oftast som biprodukt vid koppar- och nickelframställning.

– Drivande faktorn i batterier speciellt till El-bilar. 

– Växande inom bioteknologi, där kobolt används i medicin, tandvård och fermenteringsprodukter.

– Huvudkomponent i vitamin B12. 

– Kongo-Kinshasa står för 64 procent av världsproduktionen av kobolt.

– I Sverige bedrivs ingen gruvbrytning för kobolt i dagsläget.

SGU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Hansson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Risk för störningar i fyra år när riksväg 56 byggs om

Oxelösund

Mamma misstänks för att ha mördat sitt spädbarn

Sörmland

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

Sörmland

Arbetskraftsbrist inom infrastruktur hotar utveckling

Sörmland

Spridda skurar har gett varierande skörd i Sörmland

Visa fler