Kaos på Mälarsjukhusets ögonklinik

Insändare 29 maj 2020 06:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har med stort intresse följt insändarna angående ögonsjukvård i Eskilstuna. För egen del hade jag besvär med synen. På Mälarsjukhuset konstaterades att det var gråstarr men bedömdes att operation inte var nödvändig. Tog då kontakt med Optalmica och opererades efter några veckor. 

För min hustrus del har det varit ett antal besök på Mälarsjukhuset, även på Universitetssjukhuset i Örebro. Ett något ovanligt exempel på handläggning var att hustrun hade en bokad tid men blev bortglömd! i väntrummet. 

Det vore intressant att få klargjort motiven till att Optalmica inte skall få fortsätta sin verksamhet. Är det av kostnadsskäl eller finns andra orsaker? Om alla patienter som behandlas på Optalmica tvingas söka till Mälarsjukhuset blir det total kaos. Vår uppfattning är att Mälarsjukhusets ögonklinik drivs mycket ineffektivt. Det fungerar oerhört mycket bättre på andra avdelningar.

Ämnen du kan följa