Bygg parkeringshus men inte i Munktell

Jimmy Jansson väljer en arrogant svansföring i stället för att prata om sakfrågan.

26 maj 2016 05:00

I debattartikeln i EK den 14/5 kritiserar Jimmy Jansson (S) miljöpartiet på ett raljant sätt för att inte kunna räkna. Vi ställer oss frågande till påståendet och ser att det i själva verket är i brist på argument som Jimmy Jansson väljer en arrogant svansföring i stället för att prata om sakfrågan.

Miljöpartiet yrkade på avslag och reserverade sig emot beslutet. Vi tycker att det är skandal att så mycket skattemedel ska gå till parkeringshus när skola och omsorg har stora behov. Majoriteten skär ned på skolan med 70 mnkr, men vill samtidigt bygga ett parkeringshus för över 100 mnkr. Detta trots att kommunens egna experter visat att parkeringshuset inte behövs.

Parkeringshuset är en given förlustaffär. Utifrån schabloner så landar kostnaden för byggnationen på 100-150 milj. Majoriteten hävdar att parkeringshuset ska finansieras av dem som parkerar där men som förslaget är utformat nu är det skattebetalarna som ska stå för kostnaderna. Att parkera i ett parkeringshus är också dyrare än vanliga markparkeringar. Som en konsekvens av detta måste avgifterna höjas kraftigt i området för att styra in bilar i parkeringshuset. Vilka avgifter är majoriteten beredd att sätta i parkeringshuset och på angränsande gator?

Vi förordar i stället ett parkeringshus på fastigheten Vinkeln på väster. Den placeringen har fler samordningsfördelar än Munktellstaden. Förutom ett betydligt större underlag för boendeparkering så kan en sådan lösning fylla delar av parkeringsbehovet åt både Arenan och Tunavallen utan att släppa in fordon innanför centrumringen. Ett parkeringshus på väster har dessutom förutsättningar för lönsamhet. Det kan därför byggas av privata aktörer och behöver således inte belasta kommunens budget i ett läge då resurserna behövs inom skola och omsorg.

Vi anser också att beslutet i sig är dålig klimatpolitik då det innebär att biltrafik subventioneras med skattemedel. Fortsatta subventioner till bilåkandet bidrar till inlåsningseffekter som försvårar en nödvändig omställning till mer hållbar transporter. För att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalets klimatmål behöver även kommunala satsningar på infrastruktur ligga i linje med klimatmålen. Ett parkeringshus i Munktellstaden leder tvärtom till ökad biltrafik, är oerhört kostsamt, och går på tvärs mot klimatmålen.

Vi styr utvecklingen genom våra beslut, satsar vi mer resurser på bilen så ökar utsläppen. Satsar vi mer på hållbara transporter så minskar vi utsläppen. Klimatförändringarna beräknas kosta ca 20% av BNP för våra barn, de kommer alltså få jobba en dag mer i veckan bara för de skador som vi orsakat om vi inte hindrar klimatförändringen. Dessutom står många liv på spel, redan idag ökar extremväder och torka runt om i världen, med krig och flyktingar som följd. Miljöpartiet tar klimathotet på allvar. Vi vill att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer - Eskilstuna ska vara drivande i en sådan omställning, en omställning som kommer att skapa nya jobb och välfärd!

 

Magnus Arreflod (MP), gruppledare

Marielle Lahti (MP), gruppledare

Linus Pettersson (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!