Debatt: Hur "hållbart" är det egentligen med vindkraft?

23 januari 2017 05:00

Ofta utmålas vindkraft som en grön/förnybar/hållbar/miljövänlig energikälla.

Det låter tilltalande och visst kan ett fotografi av ett strålande vitt vindkraftverk mot en blå sommarhimmel bidra till den bilden. Frågan är om uppfattningen stämmer med verkligheten?

Hur "hållbart" är det egentligen att använda ett par tusen ton armeringsjärn och betong samt några tiotals ton metalltorn och plastvingar (som innehåller bisfenol) till ett enda vindkraftverk?

Hur "hållbart" är det att anlägga sex meter breda vägar fram till varje vindkraftverk och fälla en fotbollsplan skog kring varje verk?

Hur "hållbart" är det att importera neodym och andra såkallade sällsynta jordartsmetaller, vilka utvinns under usla förhållanden i Kina, till permanentmagneterna i vindkraftverken?

Hur "hållbart" är det att i naturområden uppföra 200 meter höga vindkraftverk som dödar rovfåglar och fladdermöss och som förvandlar en tidigare tyst miljö till ett svischande, bullrande, blinkande industriområde?

Vi är många som säger nej till storskalig vindkraft i Dunker därför att den inte behövs och inte ger någon som helst nytta - sammanvägt bara onytta. Vi säger samtidigt ja till kraftfull energibesparing och effektivisering i stället för fortsatt överkonsumtion och resursförbrukning.

Nu uppmanar vi kommunpolitikerna i Flen och Gnesta att stoppa Eolus storskaliga vindkraftsprojekt i Dunker. Då säger ni samtidigt ja till en fortsatt levande landsbygd.

Carina Nordin, Dunker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa