Ett alliansfritt Sverige är bättre

Med ett NATO-medlemskap avsäger vi oss en del av Sveriges suveränitet.

1 oktober 2015 05:00

Vilken analys av det säkerhetspolitiska läget har legat till grund för förslaget till ny inriktningen inom Centern i NATO-frågan? Har sannolikheten för ett enskilt ryskt angrepp på Sverige ökat eller är det mer troligt för en konfrontation i en annan del av Europa?

Sverige bidrar, tillsammans med Finland, i dag genom sin alliansfrihet till stabilitet i norra Europa och gör att den "inringning" av nya NATO-medlemsländer som Ryssland upplever inte ökar. Alliansfriheten vidmakthåller den relativa balansen i Östersjöregionen och ett medlemskap i NATO riskerar att försämra detta läge.

Ett medlemskap i NATO innebär att Sverige binder sig vid det som kallas "collective defence" – vid ett angrepp på ett land ska övriga ställa upp med stöd för dess försvar enligt artikel 5. Konsekvensen kan bli att vi, förutom det stöd som vi kan få vid en konflikt i vårt närområde, också måste vara beredda att skicka svenska soldater och förband till exempelvis Svarta havsområdet för att strida för medlemsländer där. Det finns tecken på en begynnande regionalisering av NATO i olika geografiska intresseområden, vilket skulle kunna leda till en ökad konfliktrisk. Medlemsländerna drar i olika riktningar baserat på ländernas intresseområden.

Det finns en risk att bli indragen i konflikter utanför det egna primära intresseområdet genom att vara med i en allians, vilket historien visar exempel på. Innan vi diskuterar ett eventuellt medlemskap i NATO bör vi överväga hur höga försvarsutgifter som är acceptabla – i vilken omfattning kan och vill vi öka dessa på bekostnad av andra sektorer som miljö, skola, vård och omsorg?

Vid ett eventuellt NATO medlemskap riskerar Sverige att förlora sin position som prioriterad partner för att i stället bli ett av de mindre medlemsländerna. Sverige kommer att bli kritiserat för sina låga försvarsutgifter – NATO föreskriver två procent av BNP för sina medlemmar – och anklagat för att vilja åka snålskjuts på andra länder.

Vi bör fortsätta strävan att stärka försvarssamarbetet inom Norden samt genom andra bilaterala (USA) och multilaterala samarbeten. Med ett NATO-medlemskap avsäger vi oss en del av Sveriges suveränitet. Jag var en av dem som röstade för ett införande av euron, men kan konstatera att Sveriges val att stå utanför eurosamarbetet var det rätta valet. Så även i detta fall – det gör mer nytta att förbli utanför NATO och vårt land mår bättre av att fortsätta vara alliansfritt.

Med ovanstående argument reserverade jag mig på partistämman till förmån för avslag på samtliga motionerna gällande inträde i NATO. Ställer nu upp på partiprogrammet för medlemskap i Nato.

Tomas Fors

Centerpartiet Strängnäs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa