Använd yrkeshögskolan

Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

21 januari 2016 05:00

Yrkeshögskolan (YH) är arbetslivets utbildningsform. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompetens till ett anställande och kompetenshungrande arbetsliv. 2016 har regeringen tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO utlyst som yrkesutbildningens år. I dag tar Myndigheten för yrkeshögskolan ett rekordbeslut – aldrig någonsin har så många utbildningar och platser till yrkeshögskolan kunnat godkännas. Sammanlagt beviljas 25 700 platser, en ökning med 33 procent sedan förra året. För Sörmlands län betyder det 880 nya efterlängtade platser till yrkeshögskolan. Besluten innebär att svensk arbetsmarknad kommer att få tillgång till utbildningar som har goda förutsättningar att leverera spetskompetens.

Yrkeshögskolan (YH) är en sinnrik utbildningsform. Att det är arbetsmarknadens behov som ska avgöra vilka yrkeshögskoleutbildningar som startar, är själva grunden och därmed framgångsfaktorn. Nästan dagligen talas det om den missmatch som finns på arbetsmarknaden, att det finns lediga jobb som ingen kan rekryteras till för att de har fel kompetens. Många företagare beskriver kompetensglappet som att tillväxten hämmas, man tvingas tacka nej till order för att man inte får tag på adekvat kompetens. Yrkeshögskolan är en väg ut ur missmatchen. Många arbetsgivare har förstått detta – i dag engagerar sig 6 000 arbetslivsföreträdare i utbildningarnas ledningsgrupper, från stora multinationella företag som Volvo, Microsoft och ABB till lokala småföretag som Kalles Bilsadelmakeri, Gebo Snickerier och Hogstads Svets.

Mina möten med arbetsgivare bekräftar att YH är en förutsättning för tillväxt för många företag. Över hälften av våra studerande anställs på sina praktikplatser, det vill säga – rekryteringskostnaden i sammanhanget är den tid du som arbetsgivare har lagt på din praktikant. Att som arbetsgivare engagera dig i en yrkeshögskoleutbildning som ledamot i utbildningens ledningsgrupp, som handledare på en praktikplats för lärande i arbete eller som föreläsare, innebär en ypperlig möjlighet att du först av alla får tillgång till skräddarsydd kompetens. I dag får sex av tio av våra studerande jobb inom det område de har utbildat sig till. YH bidrar således med både efterfrågad kompetens och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats. I dag beviljar vi alltså ett rekordstort antal nya YH-utbildningar, representerade i 147 kommuner runt om i landet. Missa inte möjligheten att som arbetsgivare engagera dig i YH och få efterfrågad kompetens före dina konkurrenter!

Thomas Persson

Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa