Tio miljarder till välfärden

8 april 2016 06:00

Varje dag går 1,3 miljoner svenskar till ett jobb i välfärden – en skola, ett äldreboende, en förskola eller ett sjukhus. De utbildar våra barn, tar hand om oss när vi blir sjuka, och ger våra äldre vård och livskvalitet. Det är de som utgör välfärdens stolta ryggrad.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har prioriteringen varit mer pengar till fler lärare i skolan och mer personal i vården och omsorgen. Viktiga satsningar har gjorts men det krävs mer. Vi kommer att fortsätta att prioritera fler anställda i välfärden. En pålitlig välfärd, som omfattar alla såväl gammal som ung och fattig som rik, är en central del av den svenska modellen.

Därför kommer vi redan i höst att lägga förslag om att permanent investera tio miljarder kronor årligen i välfärden för ökad kvalitet och fler anställda. Välfärdsmiljarderna är ett generellt bidrag och ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer. Men kommuner och landsting behöver också göra sitt för att säkra hög kvalitet i välfärden även på lång sikt.

Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen. Nu föreslår de fyra borgerliga partierna ytterligare sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd. Det är en politik som vi aldrig kan acceptera.

De tio välfärdsmiljarderna vi föreslår innebär den största permanenta höjningen av det allmänna statsbidraget på ett bräde sedan det infördes. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Det ger den som jobbar inom skola och förskola mer tid för varje barn. Det ger den anställde i hemtjänsten möjlighet att sitta ner och prata en stund och inte alltid vara tvungen att rusa vidare. Det ger ökad tillgänglighet i sjukvården.

Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar regeringens och Vänsterpartiets ökade tillskott till kommuner och landsting en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden. Det tar oss ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Stefan Löfven

Statsminister (s)

Magdalena Andersson

Finansminister (s)

Fredrik Olovsson

Riksdagsledamot Sörmland, ordförande riksdagens finansutskott (s)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa