Gör undantag för Gröndal

22 april 2016 00:00

Det är för mig en gåta att en tjänsteman på miljökontoret kan hitta på egna nivåer och inskränkningar på en verksamhet som hon uppenbarligen inte har satt sig in i. Anläggning vid Gröndal är relativt liten och har en begränsad användning jämfört med andra banor som kör varje dag i stort sett plus en del kvällar. Min bana har ett miljötillstånd som är prejudicerande för resten av Sverige eftersom det har gått ändå upp till miljööverdomstolen och där fått sina villkor.

Den som bedriver bana och har fått så pass stora restriktioner att han inte kommer att har råd med de ljudbegränsningar som skulle kunna göras om han fick ett rimligt verksamhetsvillkor. Tyvärr är det oftast så att dessa tjänstemännens privata tankar kryper in i deras arbetssätt. Om man inte gillar motorsport, eller ser det som en miljöbov, så behandlar man verksamheten utifrån det.

Det står klart och tydligt i min dom från miljööverdomstolen att man inte kan begära att verksamhetsutövaren åläggas mer begränsningsarbete än vad verksamheten klarar av. Detta gäller i hela Sverige, det finns inget undantag för Eskilstuna.

Det är sällan ljudnivån är högre än råden från Naturvårdsverket. Det är faktiskt så att det finns ingen lag om detta, bara ett råd som används som riktmärke.

Men om man nu accepterar att rådet är grunden så är undantag för till exempel antal tillfällen normal praxis. En anläggning på denna nivå som används mycket mindre än vi större banor bör kunna få fler undantag än vi andra, eftersom grannarna har mycket mindre grundstörning dagligen än övriga banor i Sverige.

Mätmetoden som används är inte det bästa, konstaterade miljööverdomstolen och stor hänsyn bör tas till väderförhållanden som påverka mätningar. Det är endast under närmast perfekta förhållanden det är relevant. En tillsynsmyndighet skall sköta sitt jobb baserat på de fakta som finns.

Det är tjänstefel att inte följa miljööverdomstolens dom i ett likande ärende som mitt och Gröndals.

Mike Luff, vd Karlskoga Motorstadion AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!