Kemikalieskatt kan slå ut hundratals jobb från Sörmland

Inom kort lägger regeringen ett lagförslag om skatt på elektronik som innehåller flamskyddsmedel.

30 juni 2016 05:00

I detta har alla slags vitvaror och hushållsvaror tagits med. För Sörmland, som har utvecklats till ett av landets större centra för lagring och logistik för dessa varor, riskerar den nya skatten att leda till att hundratals jobb försvinner utomlands.

Förra våren presenterades den statliga utredningen om en ny kemikalieskatt. En sådan skatt låter bra och tanken är att minska på konsumtion som skadar oss människor och vår miljö.

Problemet är att den föreslagna skatten har en bakvänd konstruktion. Den läggs i realiteten inte på själva varorna utan på deras försäljningskanaler. Endast det som säljs via kedjor och handlare i Sverige ska beskattas.

Det betyder att den som köper och importerar en vitvara via internet slipper skatten. Skatten gör att konkurrensen snedvrids till nackdel för handeln i Sverige i förhållande till utländsk internethandel.

I Eskilstuna finns både Mieles och BSHs (Bosch/Siemens) centrallager för vitvaror i Norden. Hos de företagen arbetar idag flera hundra personer med försäljning, lagring, paketering, leveranser mm och de är viktiga i hela regionens näringsliv. Genom skatten blir det en kraftigt förhöjd kostnad för deras verksamhet i Sverige. Totalt beräknar utredningen att skatten tar in 2,4miljarder kronor från elektronik- och vitvarubranschen.

Om en sådan skatt införs, kan man komma att överväga en flytt av hela lagerverksamheten om det skulle visa sig bli mer kostnadseffektivt. För Eskilstuna blir det ett hårt slag om hundratals personer mister sina jobb.

Den föreslagna skatten har även andra skevheter.

En fjärdedel av de intäkter som skatten ger beräknas komma från kommuner och landsting. Det handlar om sjukhus, skolor, bostäder och andra kommunala verksamheter som behöver köpa in vitvaror och maskiner. De betalar alltså en stor del av den föreslagna skatten, med följd att deras verksamheter får minskade resurser. Totalt blir det 700 miljoner kronor som tas från vården, skolan och omsorgen. För Eskilstuna och Södermanlands del handlar det om drygt 20 miljoner i ökade kostnader.

I grunden är det feltänkt att lägga skatt på modern teknik. All erfarenhet visar att det är genom teknisk utveckling som vi på bästa sätt kan värna om miljön. Nya produkter är energisnålare, tekniken förfinas och allt mindre material går åt för att tillverka dem. Att då beskatta nya produkter, för att människor ska behålla sina gamla, verkar minst sagt oklokt.

Vi är definitivt positiva till en lagstiftning som begränsar och förbjuder användning av flamskyddsmedel i elektronik, men det måste ske via effektiva åtgärder inom hela EU-marknaden. Den föreslagna skatten i Sverige kommer inte att få någon som helst positiv påverkan på miljön, eftersom inga av de stora producenterna kommer att utveckla ersättningsprodukter enbart för den svenska marknaden. Därför behöver vi nu stoppa den verkningslösa elektronikskatten och i stället öka våra insatser inom EU för att få fram en mer enhetlig och effektiv lagstiftning kring användningen av kemikalier i elektronik. Endast då kommer vi att få en få en hållbar miljömässig effekt – och inte bara förlorade arbetstillfällen i Sverige.

Kent Oderud, VD Miele

Jhonny Bergman, vice VD BSH Home Appliances AB

Matts Spångberg, VD branschorganisationen EHL

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!