Sverige behöver en tunnel under Kvicksund

En tunnellösning i Kvicksund med tillhörande dubbelspår och motorväg mellan Eskilstuna och Västerås skulle kunna halvera restiderna.

5 september 2016 05:00

Stockholmsregionen tillsammans med tätorterna runt Mälaren inkluderande Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping utgör Sveriges viktigaste ekonomiska motor. Samtidigt är den trafikmässiga infrastrukturen i Mälardalen mycket sårbar där olyckor och störningar som nedrivna kontaktledningar, fastfrysta växlar, påkörda broar, rörliga broar som fastnar mm ställer till stora och enormt kostsamma problem för individer, företag och organisationer samt samhället i stort. Även när det mesta (ibland) fungerar som det ska så finns det i Mälardalsregionen ett antal flaskhalsar som starkt begränsar trafikflödena. I vårt närområde är de rörliga Kvicksundsbroarna för tåg- och vägtrafik ett exempel på en sådan flaskhals.

För att på sikt drastiskt förbättra robustheten i tågtrafiken runt Mälaren är det önskvärt med dubbelspår i en sluten cirkulär loop. På samma sätt är det också önskvärt med motorväg runt Mälaren i en loop som knyter samman alla större orter i regionen. Fördelen med en looplösning med hög trafikkapacitet är att en större störning eller ett totalstopp kan kompenseras genom att slutmålet kan nås genom att "åka åt andra hållet" med förseningar som inte är alltför stora.

Loopen runt Mälaren kräver förmodligen en tunnel eller högbro någonstans mellan Eskilstuna och Västerås. Jag har förgäves sökt på nätet efter någon utredning eller rapport som tar upp en tåg- och vägtunnel under Kvicksund som ett seriöst alternativ och jag förstår inte riktigt varför. En tunnellösning i Kvicksund med tillhörande dubbelspår och motorväg mellan Eskilstuna och Västerås skulle kunna halvera restiderna mellan orterna samtidigt som förutsättningarna för effektiv gods- och persontrafik mellan norra och södra Sverige skulle förbättras på ett dramatiskt sätt.

Tunnlar under vatten för tåg- och vägtrafik är ganska vanliga runt om i världen och olika tekniker för att bygga sådana har tillämpats i snart hundra år. En tunnel under Kvicksund skulle dessutom bli en av Europas kortaste tunnlar under vatten så kostnaden kan inte vara astronomisk. Jag uppmanar därför berörda politiker att initiera en seriös utredning av detta alternativ. En sådan förstudie med tillhörande konsekvensanalys skall naturligtvis inte enbart titta på byggkostnaden utan även uppskatta de samhällsekonomiska och miljömässiga fördelarna. När samhället erbjuder en trafikmässig infrastruktur som är robust och relativt störningsokänslig så gynnar detta både samhällsekonomin och miljön.

Håkan Mattsson, partipolitiskt obunden, Eskilstuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!