Vården måste digitaliseras på riktigt

Att den svenska vården står inför enorma utmaningar de närmaste åren ser vi dagligen prov på i det offentliga samtalet.

10 september 2016 05:00

Vi blir fler, vi blir äldre och vi kan lindra eller bota alltfler åkommor. I grunden är det bra, men vi måste våga förändra i vårdverksamheterna om vi ska klara utmaningarna. Utan det riskerar människorna i vården bli alltmer desillusionerade och kostnaderna skena. Liksom på samhällets andra områden borde digitaliseringen kunna skapa nytta för både vårdens personal och patienter så att vi i slutändan kan ge den vård och omsorg som vi vill, på ett hållbart sätt såväl mänskligt som ekonomiskt.

Digitaliseringen ger bäst effekt när inte bara informationen är digital utan när även sättet att jobba bygger på digitala processer. Information kan lagras som digitala dokument, exempelvis om vilka mediciner en patient fått utskrivna av en läkare. Men många patienter har flera åkommor och går till flera vårdställen och här brukar det bli problem om dokumenten finns på olika ställen. Jobbar man i digitala processer så ska varje vårdgivare enkelt kunna sammanställa samtliga mediciner en patient fått samt hur dessa påverkar varandra och inte minst effekterna på patientens samtliga diagnoser och symptom. Digitala processer kan också bygga på att patienten har egna diagnosverktyg i hemmet som kommunicerar med sjukvårdens olika delar och där fysiska besök bara görs då de är absolut nödvändiga. Tekniskt är detta inte science fiction, men organisatoriskt kan det ibland verka så.

Tankesmedjan Digital Utmaning har identifierat en rad områden där digitaliseringen fastnar i en hierarkisk kultur, i en organisation präglad av stuprör och med beslutsprocesser och styrning som för ofta sysslar med att strypa goda idéer. Vården är bra på att hantera en åkomma åt gången, men har svårare att hantera personer som samtidigt behöver vård av många olika instanser. Vårdens och omsorgens olika delar har svårt att kommunicera, vilket är problem som skulle kunna lösas med digitala processer.

Samtliga svenska landsting har antagit någon form av digital agenda som lovar gott och där e-hälsa är en betydelsefull del. Men oftast landar strategierna i att digitaliseringen är viktig för nå en rad goda mål som bättre hälsa, ökad patientsäkerhet, ökad motivation och innovation, mindre energiförbrukning samt utvecklad demokrati. Men det framgår sällan hur detta ska uppnås, det saknas ofta konkreta beslut om att digitalisera specifika processer och i samband med det ändra de regelverk som hindrar en riktig digitalisering.

Ofta stupar digitaliseringen på bristen på säker roll- och behörighetsinformation, vilket gör att det blir svårt att släppa lös informationen så att den inte bara är tillgänglig för den som en gång lade in den, utan för alla som behöver den. En sådan reform, där all information om en patient är omedelbart tillgänglig för alla vårdgivare tvärs över organisatoriska gränser, skulle revolutionera vården och omsorgen. Om vi lägger fokus på och lyckas få in digitalisering som en hjälp för att utveckla verksamhetsprocesser nära golvet med engagemang från både medarbetare i vården och patienten kan vi skapa vårdvärde i vardagen.

Det övergripande målet bör vara att vården och omsorgen i sin helhet organiseras efter vad som är digitalt möjligt, snarare än att de digitala tjänsterna läggs ovanpå de nuvarande strukturerna. Mitt råd till alla landsting är att satsa på Digitalt Först. Det innebär att tillsammans med länets kommuner digitalisera allt som är möjligt att digitalisera och i efterhand konstatera att organisation och struktur även måste förändras.

Hans Winberg

rådgivare för rådslaget Produktivitet i vård och omsorg på tankesmedjan Digital Utmaning och generalsekreterare på Leading Health Care

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa