Största klimat- och miljöbudgeten någonsin

Klimatet är vår tids ödesfråga.

12 september 2016 05:00

Ingen annan fråga kopplar så starkt samman vårt sätt att leva med kommande generationers möjligheter till ett gott liv. Krisen för jordens ekosystem skapar risk för våldsamma konflikter och ökande flyktingströmmar.

Med Miljöpartiet i regeringen tar Sverige ansvar för klimatet. Vårt land ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi ska också driva på andra länder och stötta dem som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna.

I många år har klimat- och miljöarbetet stått på sparlåga, men nu kommer den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia. Det innebär också att jobb skapas och välfärden byggs. Vi är stolta över att regeringen nu sammanlagt satsar över 12 miljarder kronor fram till 2020 inom fyra områden:

Lokala klimatsatsningar: Klimatarbetet bli bara tillräckligt kraftfullt om alla är med. Regeringens investeringsstöd Klimatklivet har varit en succé och därför ska det nu nästan fördubblas. Det ger mer pengar till kommuner, företag, regioner och organisationer som vill investera i till exempel laddstationer för elbilar, biogasanläggningar eller cykelbanor. Hållbar konsumtion främjas med en ny strategi och en miljötekniksatsning får nya företag att växa. Med stadsmiljöavtal får kommuner och regioner hjälp att ställa om till hållbara transporter och en mer levande stadsmiljö.

Fossilfria resor: Du ska kunna lita på att tågen går i tid. En fungerande järnväg kan bidra både nya jobb och till att nå klimatmålen. I budgeten finns järnvägspengar som och förbättrar för pendlare och godstransporter i hela landet.

Förnybar energi: Allt fler vill göra el från solenergi, både företag och privatpersoner. Regeringen stöder den utvecklingen, bland annat genom slopad moms för den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år. Det här är särskilt bra för mikroproducenter av solel. Om en villaägare med solpaneler idag vill kunna sälja sitt överskott slipper hen momsregistrera sig. De som producerar egen solel ska inte behöva skatta för den elen.

Internationella insatser: En nyckel till att minska de globala klimatutsläppen är att rika länder går före. Sverige driver på i förhandlingarna, samtidigt som vi stöder utvecklingsländerna i deras klimatomställning.

2016 blir troligen det varmaste året som någonsin uppmätts. Det är ett mycket allvarligt läge. Men det går att bromsa klimatförändringarna. Till år 2020 ska Sverige minska utsläppen med 40 procent. Så tar regeringen ansvar på hemmaplan och visar ledarskap för världens länder.

Malin Hagerström (MP), kommunalråd Nyköping

Marco Venegas (MP), riksdagsledamot för Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!